3. februar 2012

Hvad er definitionen på en ørken?

Spørger - Anne Marie Marckmann 

Jeg læser i Videnskabet i Weekendavisen Faktisk om Anholt. Der
står, at den østlige del af Anholt er »en slags ørken«, og at »af
samme grund kaldes den østlige del af øen i dag for 'Ørkenen'.« Jeg
mener at have lært, at på Anholt ligger Danmarks eneste ørken,
dvs. at Ørkenen på Anholt ER en ørken, og ikke bare »en slags
ørken«. Hvad er definitionen på en ørken, og hvorfor er den på
Anholt ikke en rigtig ørken?

Eksperter i klima, plantegeografi og geologi har hver for sig
nogle ret præcise definitioner på, hvad en ægte ørken er. Det
er lidt forskelligt fra kilde til kilde og fra fag til fag, men et af
de allervigtigste kendetegn for en ørken er, at der kun falder
meget lidt nedbør. En enkel og meget almindelig målestok
for ørkener er simpelthen, hvor mange millimeter nedbør, der
falder. Hvis det er mindre end 250 millimeter per år, er der
tale om en ægte ørken. Er det mellem 250 og 500 millimeter,
er der tale om en halvørken.

Hvis man spørger en plantegeograf, vil han eller hun
måske også se på det samlede vandtab til atmosfæren.
I plantegeografien er en ørken ofte et område, hvor
nedbøren er mindre end 250 millimeter (nogle siger
endda 200 millimeter) årligt, og det samlede vandtab
(målt i millimeter per år) er større end nedbøren. Vandet
forsvinder dels gennem fordampning fra jorden, dels
gennem det vand, som tabes af planterne ved det, man
kalder transpiration.

Man har ikke en præcis statistik for nedbøren over Anholt.
Men den region, som øen ligger i, får årligt mere end 700
millimeter nedbør, så Anholt har helt sikkert ikke en rigtig ørken,
men kun noget, der minder om en ørken. I perioder kan
det være meget tørt på Anholt. Sidste år faldt der for eksempel
bare 107 millimeter nedbør i perioden 1. juni til 14. august -
som jo også er højsommeren, hvor Solen bager allermest. Til
sammenligning vandt Gedser prisen for det vådeste sommervejr
med 531 millimeter nedbør i samme periode.

I øvrigt er »ørkenen« på Anholt skabt af os mennesker. Meget
tyder på, at området oprindelig var dækket af fyrreskov (som
man aldrig finder i en ørken). Men de sidste rester af skoven blev
fældet under svenskekrigene i 1700-tallet, og så tog sandfygning
og sandflugt fat. Og når sandheden skal frem, så er Ørkenen på
Anholt faktisk frodig og temmelig grøn mange steder. Der er
særlig mange arter af lav, også kaldet likener. Området er mere
en slags hede, og det kaldes da også for en »lavhede«.