20. januar 2012

Hvordan er Anholt opstået

Spørger - Somruedee Saedan, 14 år

Jeg vil gerne vide hvordan øen Anholt er dannet.

Anholt har en utrolig spændende og sammensat geologisk historie, selvom det er en lille ø mutters alene midt ude i Kattegat. Der er aflejringer fra istiden, Stenalderen og en ørken skabt af mennesker for 400 år siden. Og dybt nede under øen findes der lag fra dinosaurernes tidsalder.

Den vestlige del af Anholt er en høj knold af jord, sand, grus og sten. Nogle af lagene her er blevet skubbet op af gletsjere under Istiderne. Andre lag består af sand, der er aflejret af floder med iskoldt smeltevand, der løb ud fra gletsjerne. Lagene på denne del af Anholt er mellem 150.000 og 12.000 år gamle.

Da den sidste istid sluttede og gletsjerne smeltede væk, kom havet til. Bølger og havstrømme begyndte at gnave i knolden, og fjernede sand og grus. Strømmen flyttede det mod øst, hvor det lagde sig på havbunden.

Samtidig begyndte landet langsomt at hæve sig. Havbunden øst for knolden begyndte at nærme sig overfladen og i løbet af Stenalderen kom den gamle havbund op til overfladen. Den blev til en strand, som bølgerne skyllede ind over. Bølgerne skubbede og flyttede langsomt sten, grus og sand sammen til lange volde - strandvolde. Strandvoldene findes over det meste af den østlige del af Anholt.

Landet fortsatte med at hæve sig og strandene blev langsomt til tørt land. Planter kom til og hele øen voksede til med fyrretræer. Anholt var dækket med skov indtil 1600-tallet. Menneskene fældede alle træerne, mens deres får åd planterne. Det betød at der ikke var nogen planter eller træer til at holde på sandet fra den gamle havbund. Så kunne vinden gribe fat i sandet, og i løbet af kort tid blev den østlige del af Anholt til en "ørken" med klitter af flyvesand. Den østlige del af øen kaldes i dag for Ørkenen.

Havets bølger ændrer stadig Anholts udseende. De gnaver og nedbryder den vestlige del. For eksempel forsvandt der et par meter af Anholts vestkyst under stormen den 10. december 2011. Bølgerne fører sand og grus ud til den østlige del. Den østlige spids af Anholt, som kaldes Totten vokser derfor hele tiden mod øst og ændrer sin form. Også det nordvestlige hjørne af Anholt - "Flakket" - ændrer sig igennem hundreder af år.

Geologer har boret over 100 meter ned under lagene fra Istiderne. Her kan man finde lag, som er mellem 185 og 175 millioner år gamle. De stammer fra Juratiden, som er den midterste del af dinosaurernes tidsalder. Det er noget ganske særligt for Danmark. I resten af landet er det nemlig kun på Bornholm, at der ligger lag fra Juratiden lige under overfladen.