Credit: Shutterstock

Lægevidenskab – sidste nyt fra forskningsfronten

Foredrag med Vin & Videnskab

TINE JESS Professor i epidemiologi og gastroenterologi, centerdirektør
HANNE FRØKIÆR Professor, immunsystemforsker, forskningsleder
ANJA GROTH Professor i epigenetik, forskningsleder
ALI SALANTI Professor i translationel mikrobiologi, centerleder

Lægevidenskaben er inde i en rivende udvikling disse år, og danske forskere er blandt verdens førende inden for en række sundhedsvidenskabelige områder. Aftenens program byder på fire prominente videnskabsfolk, alle professorer, der vil præsentere nogle af de nyeste og mest spændende erkendelser fra deres respektive forskningsfelter, som alle kan få stor betydning for fremtidens behandlingsmuligheder af alvorlige folkesygdomme. Det skal handle om inflammatoriske tarmsygdomme, immunforsvaret, epigenetik og kræftbehandling.   

Til arrangementet serveres et glas vin (inkluderet i prisen).

PROGRAM

Tine Jess

Danske sundhedsdata bidrager til bedre behandling af Crohn’s sygdom

v. TINE JESS

Professor i Epidemiologi og Gastroenterologi og Centerdirektør for National Center of Excellence for Molecular Prediction of Inflammatory Bowel Diseases, PREDICT, Klinisk Institut, Aalborg Universitet København

Det danske Grundforskningscenter PREDICT, ledet af professor Tine Jess, har skabt en infrastruktur for anvendelse af danske sundhedsdata og biobankdata i helt ny skala med det formål at forbedre medicinsk praksis på verdensplan. Centeret har fokus på inflammatoriske tarmsygdomme som Crohn’s sygdom og colitis ulcerosa, der er alvorlige sygdomme, som forekommer lige så hyppigt som type 1 diabetes og rammer unge mennesker. Centeret har i et nyligt publiceret studie vist, at tidlig fjernelse af en del af tarmen hos patienter med Crohn’s sygdom giver bedre resultater for patienterne end medicinsk behandling. Denne viden kan ændre medicinsk praksis og forbedre livet for millioner af unge mennesker med kronisk tarmbetændelse verden over. Tine Jess vil fortælle om det banebrydende studie.


 

Tine Jess er cand.med., dr.med., professor i Epidemiologi og Gastroenterologi og Centerdirektør for National Center of Excellence for Molecular Prediction of Inflammatory Bowel Diseases, PREDICT, Klinisk Institut, Aalborg Universitet København. Hendes primære forskningsfelt dækker en grundvidenskabelig forståelse af inflammatoriske tarmsygdommes opståen og forløb. Sygdommene rammer unge mennesker, har invaliderende og potentielt livstruende symptomer, og de kan ikke kureres.

I Danmark alene lever 50.000 mennesker med kronisk tarmsygdom. Manglende indsigt i sygdommenes ætiologi og i den biologiske baggrund for deres varierende forløb gør det umuligt at forebygge sygdommene eller at skræddersy behandlingen til den enkelte. I Danmark har vi helt særlige muligheder for at ændre dette via unikke datakilder og biobankmateriale og applikation af epidemiologiske og molekylærbiologiske metoder i kombination. Ved optimal anvendelse af unikke danske ressourcer kan vi danne grundlag for tværvidenskabelig forskning på et niveau, der tiltrækker de dygtigste kolleger fra hele verden til Danmark, sikrer uddannelse af næste generation af forskere og potentielt vil ændre livet for millioner af mennesker.

 

Hanne Frøkiær

Ny viden om det medfødte immunforsvar

v. HANNE FRØKIÆR

Kemiingeniør, ph.d. i fødevarer og immunkemi, professor ved Institut for Veterinær og Husdyrsvidenskab, Københavns Universitet

I mange år var al forskning om immunforsvaret fokuseret omkring det adaptive (tillærte) immunforsvar, dvs. om antistoffer og T-celler, mens man mente, at alt, hvad der var værd at vide om det medfødte immunforsvar, var på plads. Det har de seneste år ændret på. Professor Hanne Frøkiær, der er en førende kapacitet i immunforsvaret og har skabt forskningsfeltet ”nutritional immunology”, vil præsentere ny viden om det medfødte immunforsvar, og hvilken betydning denne viden har og kan få for sundhed og behandling af sygdomme. 


 

Hanne Frøkiær. Kemiingeniør, ph.d. i fødevarer og immunkemi. Professor ved Institut for Veterinær og Husdyrsvidenskab, Københavns Universitet. Hun arbejder med, hvordan kosten og især molekyler i kosten kan være med til at forme immunforsvaret, herunder hvordan samspillet mellem kostkomponenter og bakterier kan påvirke immunresponset. Desuden ser hun på, hvordan antibiotika kan påvirke immunforsvaret og konsekvenser heraf. Hun har publiceret over 160 videnskabelige artikler.

 

Anja Groth

Epigenetik

v. ANJA GROTH

Professor i epigenetik, forskningsleder af Groth Group, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Københavns Universitet

Anja Groth er en af Danmarks førende forskere i epigenetik og en af dem, der sættes lid til i kræftforskningen. Hun forsker i cellernes hukommelse; hvordan celler kan "huske", hvad de er, når de deler sig? Det er helt afgørende for, at de ikke udvikler sig til kræftceller. Hun har modtaget Dronning Margrethe II’s Videnskabspris i 2020 og Uddannelses- og Forskningsministeriets EliteForsk-pris i 2018. Mere information om foredraget følger...


 

Anja Groth. Mere information om foredragsholder følger.

 

Ali Salanti

Fra malaria til kræft: Historien om, og status på, udviklingen af en almen effektiv kræftbehandling baseret på viden om malariaparasitten

v. ALI SALANTI

Professor i translationel mikrobiologi og centerleder af VAR2CSA, Centre for Medical Parasitology, Københavns Universitet

De officielle tal lyder på 35.000 nye tilfælde af kræft i Danmark om året og 15.000 årlige kræftdødsfald. Dermed er kræft den sygdomsgruppe, som flest danskere dør af. Professor Ali Salanti og hans forskningsgruppe står over for et gennembrud inden for behandling af kræft, der har vakt stor international opmærksomhed. Det tager udgangspunkt i opdagelser, som Ali Salanti har gjort ifm. sin forskning i malariaparasitten. De første forsøg i mennesker med den nye type kræftbehandling er planlagt. I dette foredrag skal Ali Salanti fortælle historien om, hvordan hans malariaforskning har ledt til en mulig kur mod kræft. 


 

Ali Salanti er professor og centerleder ved Københavns Universitet. Stifter af spinout-biotekvirksomhederne VAR2Pharmaceuticals, VARCT Diagnostics og AdaptVac. I sidstnævnte virksomhed har de bl.a. lavet en COVID19-vaccine. Hans forskningsfokus er translationel forskning, det vil sige forskning, som på kortere sigt kan resultere i eksperimentelle lægemidler, der kan testes i kliniske afprøvninger i mennesker. Arbejdet ved Københavns Universitet foregår i tæt samarbejde med universitetshospitaler og biotech-virksomheder.

Ali Salanti har modtaget adskillige store fondsbevillinger til sin forskning, bl.a. fra Bill and Melinda Gates Foundation og Novo Nordisk Fondens Distinguished Innovator-program. Han er desuden blevet tildelt den prestigefyldte prækliniske KFJ-pris, der uddeles til enestående præstationer inden for blandt andet lægevidenskaben, samt Industriprisen fra Danmarks Naturvidenskabelige Akademi og den internationale Medicines for People Award. Han leder et laboratorium med 30 ansatte.