Amager Fælled

Naturen kalder: Skal naturen have rettigheder?

GRATIS FOREDRAG OG DEBAT FOR UNGE OM BIODIVERSITETSKRISEN

Vi byder velkommen til en aften i det artsrige demokrati onsdag den 22. november kl. 19–21, hvor du kan blive klogere på klima- og biodiversitets-borgerting og naturens rettigheder.

Vores samfund er nu en del af det, som flere og flere forskere kalder for den antropocæne tidsalder. På aftenen skal vi debattere, om vi skal indføre et biodiversitets-borgerting i den kommende naturlov, og hvordan arter og økosystemer får repræsentation og rettigheder i vores antropocentriske demokrati.

Hvad gør vi ved vækstkravet på naturens bekostning i vores samfundsøkonomi? Skal vi gennemføre de regenerative løsninger og indføre naturrettigheder med et biodiversitets-borgerting, som det er gjort i Irland? Skal vi give naturen en stemme og ret i en grøn grundlov?

Når vi taler om miljøpolitik, handler det ofte om vores egen arts påvirkning af vores stigende udledninger. Skal vi have en naturens minister, som varetager vilde arters trivsel og ikke mudrer dette med menneskers udbytte af økosystemtjenester?

Til at debattere og belyse aftenens emne vil professor i statskundskab, Lars Tønder, fortælle om sin analyse efter at have fulgt klima-borgertingets arbejde. Artsambassadør for Grøn Mosaikguldsmed, forfatter Shëkufe Tadayoni Heiberg, taler om væsentlig forbundethed, og hvorfor naturen skal have trivselsrettigheder.

Planter og dyrs rettigheder bør skrives ind i grundloven så hurtigt som muligt, skriver professor i filosofi og statskundskab Gorm Harste, hvilket han vil uddybe.

Vi vil høre om initiativet til en revideret grøn grundlov, taget af bl.a. Danmarks Naturfredningsforening. Højskolelærer Jeppe Dyrendom Graugaard fra EarthWays/Himmelbjerggaarden holder et oplæg, og Ida Dalsgaard Nicolaisen fra Extinction Rebellion taler om, hvad et biodiversitets-borgerting er, og hvad det har udrettet i Irland. Ida deler sine erfaringer med at trykteste både internationale og danske naturbeskyttelseslove på Amager Fælled.

Aftenens vært er naturfilmfotograf og stifter af Arternes Ambassade i København, Frej Pries Schmedes, der vil guide os i gennem debatten om naturens rettigheder.

Praktisk information

Dato og tidspunkt: Onsdag den 22. november kl. 19–21.

Sted: Auditoriet på Statens Naturhistoriske Museum, Øster Voldgade 5–7, 1350 København K.

Billetter: Arrangementet er gratis, men du skal vise billet ved ankomst. Hent din gratis billet via Billetto. Ønsker du at opleve museets udstillinger, skal du købe entrébillet.

Målgruppe: Arrangementet henvender sig til unge  men alle er velkomne.

Kørestolsbrugere kan godt deltage i arrangementet. Se mere om handicapforhold på museet