Musik på hjernen

Musik på hjernen

Foredrag med Vin & Videnskab

PETER VUUST Professor, hjerneforsker, jazzmusiker, leder af Center for Music in the Brain

Hvad sker der i hjernen, når vi lytter til og udøver musik? Hvordan påvirkes mennesket af musik, både fysiologisk, følelsesmæssigt og sprogligt? Hvad er forskellen på musikeres og ikke-musikeres hjerner? Og hvad er den evolutionære og biologiske baggrund for musiks store betydning for os mennesker? Det er nogle af de mange spændende spørgsmål som Peter Vuust med sin multidisciplinære tilgang beskæftiger sig med. Han er en unik kombination af at være internationalt anderkendt hjerneforsker og prisvindende jazzmusiker, der har optrådt på mere end 100 plader.

Bl.a. kan hjerneforskningen sige en del om musik som biologisk fænomen. Undersøgelser er kommet til det overraskende resultat, at musik udløser reaktioner i hjernens belønningssystem. Den menneskelige hjernes belønningssystem gør, at vi oplever nydelse, når vi foretager os noget, der er godt for vores overlevelse. Musik påvirker hjernen på samme måde, selv om musik ikke har en åbenlys værdi for vores overlevelse.

Nye skanningsmetoders indtog i forskningen har også gjort det relevant at spørge om, hvorvidt mennesket har et særligt gen for musik, og om visse mennesker er mere genetisk disponerede for musikalske udfoldelser end andre, både med hensyn til interesse for musik og musikudøvelse.

Foredraget kommer desuden ind på aktuelle teorier om musiks evolutionære opståen, forskellen mellem musik og sprog, og om hvorvidt musikalsk træning har en afsmittende effekt på børns indlæringsevner generelt.

Til slut trækker Peter Vuust nogle perspektiver for fremtidens forskning i musik og hjerne, bl.a. nye, forskningsbaserede øvestrategier, musik som præstationsfremmer og øget brug af musik i sundhedsvæsenet.

Til arrangementet serveres et glas vin (inkluderet i prisen).

COVID-19: Se vores tiltag for en tryg oplevelse.

BAG OM FOREDRAGSHOLDEREN

Peter Vuust

PETER VUUST
Professor, hjerneforsker, jazzmusiker, leder af Center for Music in the Brain

PETER VUUST er ph.d. i neuroscience, professor og leder af Center for Music in the Brain ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet og professor på Det Jyske Musikkonservatorium. Han er Danmarks ledende ekspert inden for feltet musik og hjerne og har skabt det tværfaglige grundforskningscenter Center For Music in the Brain, som i 2020 modtog sin anden bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond på 46 millioner kroner. Forfatter til bogen Musik på hjernen (2017).