Vin & Videnskab

COVID-19 og bioterror

Foredrag med Vin & Videnskab

JENS LUNDGREN  Professor, overlæge, COVID-19-forsker
JETTE SEJER KJELDGAARD  Mikrobiolog, bioterrorberedskabs-ekspert

Professor Jens Lundgren har stået i spidsen for en gigantisk international indsats for at teste medicin udviklet til behandling af COVID-19. Mikrobiolog Jette Sejer Kjeldgaard har spillet en central rolle i udviklingen af et globalt bioterrorberedskab. Vi skal høre om resultaterne af deres arbejde og fremtidsperspektiverne.

Til arrangementet serveres et glas vin (inkluderet i prisen).

COVID-19: Se vores tiltag for en tryg oplevelse.

PROGRAM

Jens LundgrenUdvikling af medicin til behandling af COVID-19-smittede
JENS LUNDGREN
Professor i infektionssygdomme v. Institut for Klinisk Medicin, Rigshospitalet og Københavns Universitet

I efteråret 2020 fik professor Jens Lundgren til opgave at stå i spidsen for en omfattende global klinisk test, der havde til formål at afprøve op til 45 typer medicin udviklet specifikt til behandling af patienter smittede med COVID-19.

Projektet, der var en del af ”Operation Warp Speed”, den amerikanske regerings gigantiske forskningsindsats til bekæmpelse af COVID-19, skulle foregå i samarbejde med 450 hospitaler på samtlige kontinenter og forventedes at skulle involvere over 10.000 patienter. Jens Lundgren vil fortælle om den ambitiøse undersøgelse, give en opdatering på, hvor langt man er kommet i udviklingen af lægemidler mod COVID-19, og kigge på fremtidsperspektiverne for pandemien.

 

 

Jette Sejer KjeldgaardDen danske indsats for oprustning af bioterror-forsvar
JETTE SEJER KJELDGAARD
Ph.d. med speciale i fødevaresikkerhed og molekylær mikrobiologi, postdoc ved Afdelingen for Global Overvågning, Forskningsgruppen for Global Kapacitetsopbygning, DTU Fødevareinstituttet

Da FN erkendte, at de blev nødt til at tage truslen fra biologisk terror meget mere alvorligt, udvalgt de DTU Fødevareinstituttet til i al hemmelighed at stå for at rekruttere og efterprøve kompetencer af 60 laboratorier verden over. Formålet var at skabe et globalt beredskab, der hurtigt og effektiv kan håndtere potentielle tilfælde af bioterror.

DTU Fødevareinstituttet er internationalt førende i brugen af de nyeste genetiske analysemetoder, som gør det muligt effektivt at identificere en smittekilde og inddæmme et udbrud. Jette Sejer Kjeldgaard, som sidder i den nationale udbrudsgruppe, har været en central del af projektet. Hun var ansvarlig for at udvikle de tests, som laboratorierne skulle bestå for at kunne blive en del af verdensberedskabet. Jette vil give os et indblik i den danske ekspertise i bioterror og perspektiverne for fremtiden.