Danmarks vilde pattedyr

Foredrag med Vin & Videnskab

AFLYST – læs mere her...

JANNE AARIS-SØRENSEN  Zoolog, grævlingeforsker
THOMAS BJØRNEBOE G. BERG  Zoolog, hasselmusforsker
SOPHIE LUND RASMUSSEN  Zoolog, pindsvineforsker
SUSSIE PAGH  Zoolog, ræveforsker

Medierne har en tendens at fokusere på dyrelivet ude i den store verden, men Danmark har faktisk en rig og spændende pattedyrfauna. Denne aften stiller vi skarpt på et udvalg af de mest karismatiske arter herhjemme, når fire af Danmarks førende pattedyrforskere beretter om, hvad deres mangeårige feltarbejde har afsløret om henholdsvis ræven, grævlingen, pindsvinet og vores helt egen syvsover, den sjældne hasselmus.

I pausen serveres et glas vin (inkluderet i prisen).

PROGRAM

Hasselmusen en værdig naturbeskytter
THOMAS BJØRNEBOE G. BERG
Ph.d., seniorforsker ved det naturhistoriske museum NATURAMA i Svendborg

Thomas Bjørneboe Berg har forsket i smågnavere og deres populationsøkologi i over 25 år. Han er leder af et forskningsprojekt om hasselmusens habitatudnyttelse på Fyn. Den nataktive hasselmus er Danmarks eneste repræsentant for syvsoverfamilien og er med på listen over de arter, som EU-landene har forpligtet sig til at overvåge. I Svanninge Bjerge på Sydfyn har Thomas og hans kollegaer opsat mere en 600 hasselmuskasser, som tilses mange gange årligt med det formål at opbygge den nødvendige viden om hasselmusen for at kunne lave en fornuftig forvaltningsplan. Thomas Bjørneboe Berg vil fortælle om, hvad hans undersøgelser indtil videre har vist om hasselmusens liv.

 

 

Grævlingen i Danmark
JANNE AARIS-SØRENSEN
Lektor emeritus, cand.scient., zoolog, grævlingeforsker

Janne Aaris-Sørensen har beskæftiget sig med grævlingen i over 50 år. I dette foredrag vil hun give et indblik i, hvad hendes forskning har vist om dyrets biologi og adfærd. Grævlingen har været en del af den danske fauna i godt 11.000 år og er et af vores største rovdyr. Med sit sort- og hvidstribede hoved og den gråmelerede pels er den let genkendeligt. Alligevel er der ikke mange mennesker, der har set en grævling. Det skyldes først og fremmest, at grævlingen er et natdyr. Mange myter knytter sig til grævlingen, men de færreste er sande. Grævlingen bider ikke ”til benet knaser” og sover ikke vintersøvn. Janne Aaris-Sørensen vil fortælle den rigtige historie om grævlingen.

 

 

Det Danske Pindsvineprojekt
SOPHIE LUND RASMUSSEN
Ph.d., zoolog, pindsvineforsker, Syddansk Universitet og Naturama

Sophie Lund Rasmussen har forsket i pindsvin og deres adfærd i de sidste seks år. Hun har lavet danmarkshistoriens første ph.d.-afhandling om pindsvin og været leder af Det Danske Pindsvineprojekt. Projektet havde til formål at indsamle trafikdræbte pindsvin fra hele Danmark, og de næsten 700 indsamlede pindsvin har givet et meget mere detaljeret indblik i artens liv herhjemme, end vi har haft før. Sophie Lund Rasmussen vil præsentere de mest interessante resultater af undersøgelserne.

 

 

De ukuelige ræve
SUSSIE PAGH
Ræveforsker, ph.d., forsker på Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet

Sussie Pagh er Danmarks ledende ræveforsker, og hun har gennemført talrige undersøgelser af den røde ræv herhjemme, bl.a. af rævens fødevalg, unge ræves vækst og udviklingen af byræve. Ræve er generalister og færdes både i agerlandet og i byområderne, hvor de lever forskelligt og har forskellige ynglestrategier. Sussie Pagh vil præsentere ny forskning, der viser, hvordan ræve ikke bare fødemæssigt tilpasser sig forskellige landskaber, men at en fleksibel reproduktion og familiestruktur er noget af forklaringen på rævenes store overlevelsessucces.