Lydenes videnskab

Foredrag med Vin & Videnskab

CARSTEN RAHBEK Professor, leder af ’Lyden af Danmark’
METTE SØRENSEN Seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse
JAKOB CHRISTENSEN-DALSGAARD Zoolog, høreforsker, lektor
BO HOLM JACOBSEN Geofysiker, jordskælvsforsker, lektor

Til dette Vin & Videnskab har vi samlet fire forskere, der alle beskæftiger sig med lyd.  

Professor Carsten Rahbek er leder af det storstilede projekt Lyden af Danmark, der får megen omtale i medierne i disse dage. Formålet er for første gang nogensinde at kortlægge lydene af et helt land. Mette Sørensen, seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse, undersøger, hvordan trafikstøj kan øge risikoen for sygdom.

Zoolog Jakob Christensen-Dalsgaard forsker i dyrs hørelse, og hvordan den har udviklet sig igennem evolutionen. Og geofysiker Bo Holm Jacobsen skal fortælle om sit projekt med at transformere jordklodens dybe toner, det man kunne kalde for planetens puls, til frekvenser, som vi kan opfatte. Vi skal bl.a. høre lyden af jordskælv.

I pausen serveres et glas vin (inkluderet i prisen).

PROGRAM


Lyden af Danmark
CARSTEN RAHBEK  
Professor i biodiversitet, leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet og leder af Lyden af Danmark-projektet

Vi omgives af lyde alle døgnets timer. Alligevel har man aldrig før lavet en grundig undersøgelse af lydlandskabet omkring os, både naturens og de menneskeskabte lyde. Det vil det nationale citizen science projekt Lyden af Danmark, der netop er blevet lanceret, råde bod på. Formålet er for første gang nogensinde at kortlægge lydene af et helt land. Og danskerne inviteres til at hjælpe forskerne med at kortlægge lydene vha. deres mobiltelefoner og en app udviklet specielt til projektet, der inkorporerer kunstig intelligens. Resultaterne vil bl.a. kunne skabe et fundament for at diskutere, hvilket lydmiljø vi ønsker os i fremtiden. Professor Carsten Rahbek, som er leder af projektet, fortæller om de spændende perspektiver i Lyden af Danmark.

Bliver man syg af trafikstøj?
METTE SØRENSEN
Ph.d., seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse og adjungeret professor ved Roskilde Universitet

WHO fremlagde sidste år en rapport, der slår fast, at udsættelse for vejtrafikstøj øger risikoen for blodprop i hjertet, samt muligvis en række andre sygdomme som slagtilfælde, forhøjet blodtryk og diabetes. Seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse Mette Sørensen vil fortælle om, hvorfor trafikstøj er skadelig for mennesker, og hvordan hun i sin forskning undersøger sammenhænge mellem støj og risiko for sygdom.

Hørelsens evolution
JAKOB CHRISTENSEN-DALSGAARD
Lic.scient., zoolog, høreforsker, lektor ved Biologisk Institut, Syddansk Universitet

Lyde spiller en afgørende rolle i mange dyrs liv og opfattelse af omverdenen. Jakob Christensen-Dalsgaard er ekspert i dyrs hørelse, og hvordan den har udviklet sig igennem evolutionen. Han har undersøgt hørelsen hos et væld af dyregrupper, lige fra padder og krybdyr til fugle og pattedyr. Vi skal høre om hans forskning og om, hvordan de landlevende hvirveldyr har skærpet hørelsen igennem deres udviklingshistorie. 

Vores urolige planet og dens lyde
BO HOLM JACOBSEN
Lektor i geofysik ved Institut for Geoscience, Aarhus Universitet

Planetens mægtige tektoniske plader bevæger sig år efter år nogle centimeter i forhold til hinanden, helt stille og roligt. Men i kontaktzonerne mellem pladerne går det ikke stille for sig. Her skaber jordskælvene voldsomme bølger, som hører til i den helt lave ende af planetens store klaver. Bo Holm Jacobsen ’transponerer’ jordskælvsbølgerne til det sædvanlige klavers toneområde, så man rent faktisk kan høre dem. Han vil fortælle om – og afspille lyde af – Jordens svingninger, bl.a. jordskælvene i Skåne 2008 og ved Sumatra 2004.

BAG OM FOREDRAGSHOLDERNE


CARSTEN RAHBEK
Professor og leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet. Professor Chair of Macroecology, Imperial College, England. Adjunct Professor, Peking University, Kina. Hans internationalt anderkendte forskningscenter beskæftiger sig med de mekanismer og levevilkår, der bestemmer fordelingen og udviklingen af levende organismer på Jorden. Carsten Rahbek er modtager af Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning (den største individuelle danske forskerpris) og EliteForsk-prisen (den største individuelle pris, der uddeles af det offentlige) og medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

METTE SØRENSEN
Ph.d., seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse og adjungeret professor ved Roskilde Universitet. Hun har i de sidste 10 år fokuseret på at undersøge de helbredsmæssige konsekvenser af trafikstøj. Hendes forskning baseres på store populationer, for hvilke hun kombinerer information fra danske registre for sygdom, bopæl og social position med udsættelse for trafikstøj ved hjemmet, beregnet ved hjælp af matematiske modeller.

BO HOLM JACOBSEN
Lektor i geofysik ved Institut for Geoscience, Aarhus Universitet. Han har brugt jordskælvsbølger til studiet af strukturen under Sydskandinavien og Østgrønland, og han har brugt solskælvsbølger til at studere Solen under solpletterne. Desuden er han involveret i analyse af temperatursvingninger i Atlanterhavet samt klimaets indflydelse på den hastighed, hvormed vejr, klima og isskjolde slider fjeldene ned.

JAKOB CHRISTENSEN-DALSGAARD
Lic.scient., zoolog og høreforsker, lektor ved Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Han undersøger hørelse og evolution af øret hos mange forskellige dyregrupper, blandt andet lungefisk, padder, krybdyr og fugle og er specielt interesseret i hørelsens fysiologi og biofysik.