Hvordan skaber vi fremtidens grønne byer?

Overalt i samfundet tales der om bæredygtighed, om grønne løsninger og om klimatilpasning. Ofte taler vi dog forbi hinanden, fordi der er så mange forskellige opfattelser af, hvad bæredygtighed betyder og omfatter, og af, i hvilken grad det kan opnås. Det gælder også, når talen falder på bæredygtigt byggeri, som er et begreb, der bruges i vidt forskellige sammenhænge og betydninger.

Der er til gengæld ingen tvivl om, at klodens byer bliver større og større: Mere end halvdelen af Jordens befolkning bor nu i byområder, og det spås, at dette tal i år 2050 vil være steget til 6,5 milliarder mennesker – svarende til to tredjedele. I den globale målsætning om at holde temperaturstigningen under 2 grader kan måden, vi bygger og indretter vores byer på, derfor gøre en stor forskel.

Men en bæredygtig udvikling kan ikke opnås, hvis ikke vi ændrer de strategier, eller mangler på samme, som vi hidtil har haft for byudvikling. For at minimere klimapåvirkningen for fremtidens megabyer, samt for at gøre dem gode at bo i for indbyggerne, kræves der både handling, mod og nytænkning i forhold til det bæredygtige byggeri.

Det er nu vi skal tage stilling til, hvad vi kan gøre, for at vores efterkommere kommer til at bo i byer, hvor de kan leve et både sundt og klimavenligt liv.

C40 er et netværk af verdens megabyer, der arbejder for at imødegå klimaændringerne gennem videndeling, samarbejde og aktive indsatser. Læs mere her: https://www.c40.org/

I anledning af C40 Cities Mayor Summit i København i uge 41, og med støtte fra Københavns Universitet, sætter Jorden Kalder fokus på byer og bæredygtighed. Kom med til Jorden kalder d. 10. oktober, hvor tre eksperter gør os klogere på nutidens – og fremtidens – bæredygtige byer.

Debattører:

Ordstyrer: Martin Keller, Verdensmålskonsulent, Afdelingen for Bæredygtig Udvikling, Københavns Kommune.

OM JORDEN KALDER


FN’S VERDENSMÅL for bæredygtighed er en vision for sikring af klodens fremtid – men hvordan kan vi som borgere og samfund forstå og handle efter dem?

JORDEN KALDER er en serie  debatarrangementer, hvor eksperter i samtale med hinanden og med publikum diskuterer, hvordan vi kan skabe en bæredygtig fremtid og give planeten sikkert videre til næste generation.

PUBLIKUM DELTAGER i debatten via deres smartphone ved at stille og like spørgsmål, der bliver vist på en storskærm.