Sommerfugle

Foredrag med Vin & Videnskab

Udsolgt til dette arrangement

DAVID RICHARD NASH (UK) Lektor, sommerfugleforsker
JADRANKA ROTA (Kroatien/Sverige) Sommerfugleforsker, kurator
HENRIK MOURITSEN Professor, forsker i dyrs navigation
MIKA ZAGROBELNY Evolutionsbiolog, sommerfugleforsker

Bemærk: David Nash og Jadranka Rotas foredrag vil være på engelsk. 

Sommerfugle kan langt mere end blot at være smukke. Både hos dagsommerfuglene og natsommerfuglene (natsværmere og møl) finder man en lang række overraskende avancerede adfærdsformer og tilpasninger. Til dette arrangement vil fire førende sommerfugleforskere fortælle om, hvad deres undersøgelser har afsløret om sommerfuglenes fascinerende liv.   

Vi skal høre om blåfugle, der snyder myrer til at passe deres afkom, om møl som imiterer springedderkopper både i udseende og adfærd, om køllesværmere hvis larver æder giftplanter, så de selv bliver uhyre giftige og om, hvordan monarksommerfuglene bærer sig ad med at finde vej under deres berømte årlige migration mellem Canada og Mexico.

I pausen serveres et glas vin.

PROGRAM


Hvordan finder monarksommerfugle vej fra Canada til Mexico?
HENRIK MOURITSEN Professor i Neurosensory Sciences på Oldenburg Universitet, Tyskland
Monarksommerfugle, der yngler i det østlige Nordamerika, er berømte for deres årlige over 3000 km lange træk fra Canada til deres meget specifikke overvintringsområder i Mexico og tilbage igen. Selvom det enkelte individ aldrig har været der før, finder de alligevel vej. Hvordan gør de det? Professor Henrik Mouritsen, hvis forskningsgruppe studerer navigationsmekanismer og trækstrategier hos dyr, går bag om monarksommerfuglenes imponerende rejse.  

Greedy butterflies and nurturing ants
DAVID NASH (UK) Lektor, Biologisk Institut, Københavns Universitet
The butterfly family Lycaenidae (blåfugle) is one of the most successful in terms of numbers of species, and yet many lycaenid butterflies are rare or endangered. The key to both their success and vulnerability is the association that many lycaenid butterflies have with ants, ranging from mutualism (where both ants and butterflies benefit) to parasitism (where the butterflies exploit the ants). David Nash has been studying the interactions between lycaenid butterflies and ants for more than 30 years and will present some of the fascinating and surprising relationships he has discovered.

A sheep in wolf’s clothing: jumping spider mimicry in moths
JADRANKA ROTA (Kroatien/Sverige) Sommerfugleforsker, kurator, Biologiska Museet, Lunds Universitet
Mimicry - imitation of another organism’s appearance and/or behaviour – is one of the most fascinating biological phenomena and there are many well-known examples especially among butterflies. In this talk the focus will be on a less known form of mimicry - so-called predator mimicry - in which small moths mimic jumping spiders. With videos of interactions between moths and spiders and results from experiments with live animals, we will explore the benefits of being a sheep in wolf’s clothing.

En kemisk-økologisk historie om giftige køllesværmere og deres fødeplanter
MIKA ZAGROBELNY Evolutionsbiolog, forsker i insekt-plante-interaktioner
Køllesværmere kan optage de giftige stoffer cyanogene glukosider fra deres fødeplanter, men de kan også producere dem selv. Balancen mellem optag og produktion er stramt reguleret, da stofferne er vigtige i køllesværmerens livscyklus. De bruges både i deres forsvar imod rovdyr, men også til at kommunikere imellem kønnene og som en nitrogen-kilde under metamorfosen. Mika Zagrobelny, der i 15 år har forsket i den seks-plettede køllesværmer og dens vekselvirkning med fødeplanten kællingetand, fortæller historien om den giftige sommerfugl og dens giftige føde.

BAG OM FOREDRAGSHOLDERNE


HENRIK MOURITSEN. Professor i Neurosensory Sciences på Oldenburg Universitet siden 2006. Startede med at studere fugle og fugletræk, da han var 12 år gammel. Efter en ph.d. i adfærdsbiologi ved Syddansk Universitet i Odense og en postdoc i Canada, studerer hans gruppe i dag alle aspekter af navigationsmekanismer hos dyr fra trækstrategier på populationsniveau til de adfærdsbiologiske, neurobiologiske, molekylære og biofysiske mekanismer, der gør dyr i stand til at finde vej over tusinder af kilometer. I de seneste år har han hovedsagligt fokuseret på at forstå de fysiske, molekylære, neuronale og adfærdsbiologiske mekanismer, der gør det muligt for fugle at sanse jordens magnetfelt. Han har vundet mange internationale priser for sit arbejde inklusive den prestigefyldte Eric Kandel Price for Young Scientists in 2011.

DAVID NASH. Associate Professor in Ecology and Evolution at the University of Copenhagen. His research examines the ecological interactions between organisms, particularly insects, and how they have (co)evolved. Has a BA and D.Phil. in Zoology from Oxford, and has undertaken postdoctoral research at Silwood Park and Bath in the U.K., Bern in Switzerland and Aarhus and Copenhagen, before becoming an associate professor at Copenhagen. He has been working on interactions between lycaenid butterflies and ants since 1985, including their behavioural interactions, population genetics, chemical ecology conservation of these butterflies.

JADRANKA ROTA. Curator, Entomology Section, Biological Museum, Lund University, Sweden. Jadranka conducts research on butterflies and moths (Lepidoptera) focused on systematics (i.e. how many species there are and how they fit in the tree of life), historical biogeography (when and where they originated and how they colonized new areas), and ecology (how they interact with other organisms – their predators and host plants, for example). She received her undergraduate degree in biology from the University of Zagreb, Croatia, and a PhD from the University of Connecticut, USA; conducted postdoctoral research at the Smithsonian Institution, USA and the Natural History Museum of Denmark, University of Copenhagen; worked at the University of Turku, Finland; and has been at Lund University since 2016.

MIKA ZAGROBELNY. Evolutionsbiolog og forsker i insekt-plante-interaktioner. Har en kandidatgrad og en ph.d. fra Københavns Universitet. Har i 15 år forsket i den seks-plettede køllesværmer og dens vekselvirkning med fødeplanten kællingetand, med særlig vægt på de giftige cyanogene glukosider til stede i både planter og insekter.