Livet i ekstremer: Dyr

Foredrag med Vin & Videnskab

ANGELA FAGO Professor MSO i komparativ fysiologi
MADS PETER HEIDE-JØRGENSEN Professor, hvalforsker
TOBIAS WANG Professor i zoofysiologi
REINHARDT MØBJERG KRISTENSEN Professor, zoolog

Noget af det mest fascinerende inden for zoologien er dyrs evner til at overleve ekstremer. Til dette Vin & Videnskab vil fire professorer fortælle om deres forskning i, hvordan dyr klarer alt fra ekstrem højde og dybde til ekstrem faste, udtørring og endda kosmisk stråling. Det skal bl.a. handle om brune bjørne, narhvaler, slanger og bjørnedyr. 

I pausen serveres et glas vin.

NB: Eline Lorenzen  og Kristine Vesterdorf, der oprindeligt var på programmet, har desværre været nødt til at melde afbud . I deres sted kommer Tobias Wang og Reinhardt Møbjerg Kristensen. 

PROGRAM


Kan dyr leve uden ilt?
ANGELA FAGO Professor MSO i komparativ fysiologi på Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Hvordan kan fugle flyve over Himalaya, hvor der næsten ingen ilt er? Hvordan kan skildpadder og karper overleve de lange vintermåneder uden ilt og brune bjørne klare sig uden mad? Ekstreme dyr kræver ekstreme tilpasninger, og en central del heraf er håndteringen af iltoptagelse og iltforbrug. Professor Angela Fago forsker i biokemiske og fysiologiske tilpasninger til iltmangel hos dyr, der lever i ekstremer, og giver os et indblik i sit felt.

Ekstremdykning blandt narhvaler
MADS PETER HEIDE-JØRGENSEN Dr.scient., hvalforsker, professor v. Statens Naturhistoriske Museum og Grønlands Naturinstitut
Professor Mads Peter Heide-Jørgensen, en af de ledende eksperter i Grønlands hvaler, har været med til at udstyre narhvaler i Vestgrønland og Canada med satellitforbundne dykkercomputere. Resultaterne var højst overraskende. Narhvalerne dykkede helt ned til 1864 meters dybde, langt under, hvad der ville få en atomubåd til at krølle sammen. Hvordan kan narhvalerne klare disse ekstremdyk? Mads Peter Heide-Jørgensen tager os med i dybet. 

Ekstrem faste blandt dyr
TOBIAS WANG Professor i zoofysiologi ved Aarhus Universitet og Aarhus Advanced Institute of Sciences
Tobias Wang har i mange år forsket i, hvordan dyr overlever langvarige perioder uden føde. Særligt har han interesseret sig for slanger, der kan faste i flere år, hvorefter de æder enorme måltider. At kunne klare dette kræver exceptionelle tilpasninger og ændringer i fordøjelsessystemet og de andre indre organer. Tobias Wang beretter om, hvad hans forskning har afsløret om de ekstremfastende dyr.

Bjørnedyr: verdens mest ekstreme dyr?
REINHARDT MØBJERG KRISTENSEN Professor, zoolog, kurator, Statens Naturhistoriske Museum
Få dyr er så hårdføre som bjørnedyr. De mikroskopiske væsner er udbredt over hele jordkloden lige fra dybhavet til de højeste bjerge i Himalaya og Grønlands indlandsis og kan kapere helt uhørte leveforhold. Den verdensanerkendte zoolog Reinhard Møbjerg Kristensen har studeret bjørnedyr og deres overlevelsesevner i mange år. Han har endda sendt dem i rummet spændt uden på en russisk rumraket for at finde ud af, om de også kunne klare kosmisk stråling. Reinhardt tager os med ind i bjørnedyrenes verden af ekstremer.  

BAG OM FOREDRAGSHOLDERNE


TOBIAS WANG. Professor i zoofysiologi ved Aarhus Universitet og Aarhus Advanced Institute of Sciences. Har studerer mange forskellige dyr i laboratoriet og under feltstudier i Nordamerika, Brasilien, Vietnam, Sydafrika og Saudiarabien. Medlem af Videnskabernes Selskab og har skrevet knap 100 populærvidenskabelige artikler og redigeret flere bøger.

ANGELA FAGO. Professor MSO i komparativ fysiologi på Institut for Bioscience, Aarhus Universitet og har en ph.d.-grad fra samme sted. Uddannet Biolog fra Parma Universitet i Italien, hvor hun oprindeligt stammer fra, og har opholdt sig bl.a. i Italien, USA og New Zealand under sin karriere som forsker. Hun forsker i biokemiske og fysiologiske tilpasninger til iltmangel hos ekstreme dyr. Hendes primær interesse er iltbindende proteiner og regulering af blodets ilttransport.

MADS PETER HEIDE-JØRGENSEN. Cand.scient. i biologi og Dr.scient. fra Københavns Universitet. Professor v. Statens Naturhistoriske Museum. Professor v. Grønlands Naturinstitut. Mads Peter Heide-Jørgensens primære forskningsområder er grønlandske hvalers økologi, satellit-tracking af hvaler, populationsundersøgelser af hvaler og klimaforandringernes betydning for Grønlands hvaler. Medlem af The Scientific Working Group in Joint Commission for the Conservation and Management of Narwhal and Beluga, The Scientific Committee of the North Atlantic Marine Mammal Commission og The Scientific Committee of the International Whaling Commission. Medforfatter til bogen “Grønlands vinterhvaler” om narhval, hvidhval og grønlandshval. 

REINHARDT MØBJERG KRISTENSEN. Zoolog, professor ved Statens Naturhistoriske Museum og kurator for en stribe af museets samlinger af akvatiske invertebrater. Hans hovedforskning har ligget inden for meiofauna (mikroskopiske dyreformer, der lever i vandmiljøer), dybhavsbiologi og arktisk biologi. Han er den eneste zoolog, der har været med til at beskrive hele tre nye dyrerækker. Har været på videnskabelige indsamlingsekspeditioner til bl.a. Grønland, Færøerne, Salomonøerne, Cook Islands, Fiji, Australien, New Zealand, Florida, Bermuda, Marokko, Namibia og Sydamerika.