Historier fra Københavns undergrund

Foredrag med Vin & Videnskab

Udsolgt til dette arrangement

NIELS HENRIK ANDREASEN Arkæolog, museumsinspektør
HANNA DAHLSTRÖM (Sverige) Arkæolog, museumsinspektør
JANE JARK JENSEN Arkæolog, museumsinspektør
PERNILLE BANGSGAARD Zooarkæolog, adjunkt
MIKKEL WINTHER PEDERSEN Genetiker, postdoc

Det sidste årti har omfattende udgravningsprojekter i det centrale København, ikke mindst ifm. Metro Cityringen, afsløret meget nyt om den tidligste by og på flere punkter ændret ved vores opfattelse af byens udvikling. Vi skal præsenteres for et udvalg af de mest spændende fund fra Københavns undergrund.

Det skal også handle om de allerældste spor af mennesker fra København fra et nu forsvundet vådområde på Frederiksberg og om, hvad 150.000 dyreknogler fundet ifm. metroudgravningerne kan fortælle for en historie.        

Endelig skal vi høre om City Core projektet, der via borekerner fra Botanisk Have dykker 360 år tilbage i Københavns historie.

I pausen serveres et glas vin.

PROGRAM


Kirkerne, menneskene og den ældste by
HANNA DAHLSTRÖM Arkæolog, ph.d.-studerende v. Centre for Urban Networks Evolutions, Aarhus Universitet og museumsinspektør v. Københavns Museum
JANE JARK JENSEN Cand.mag. i middelalderarkæologi og europæisk etnologi, museumsinspektør v. Københavns Museum, udgravningsansvarlig
De sidste ti år har store udgravningsprojekter i det centrale København afsløret meget om den tidligste by. De har givet os helt ny viden og udfordrer til dels, hvad vi frem til nu troede at vide om, hvordan byen så ud, og hvordan den udviklede sig helt fra starten. To udgravningsansvarlige arkæologer fra Københavns Museum, Hanna Dahlström og Jane Jark Jensen, vil fortælle om nogle af de vigtigste opdagelser, der rykker på vores viden om det ældste København.

Ældste spor af mennesker i København
NIELS HENRIK ANDREASEN Museumsinspektør og arkæolog v. Københavns Museum
De første stenaldermennesker kom nede sydfra, fra det store nordvesteuropæiske lavland. Disse rensdyrjægere færdedes i det træløse, senglaciale Danmark fra 12.600 kalenderår f.Kr. En ny datering af et rensdyrgevir med hugspor på fra et nu forsvundet vådområde på Frederiksberg er det tidligste spor af de første jægere i københavnsområdet. Arkæolog Niels Henrik Andreasen med speciale i stenalderen præsenterer fundet og dets signifikans.

Husdyrene, fiskene og de første kalkuner - 150.000 knogler fra metroudgravningerne
PERNILLE BANGSGAARD Zooarkæolog, adjunkt v. Statens Natuhistoriske Museum, koordinator for ArchaeoScience
Zooarkæologerne på Statens Naturhistoriske Museum analyserer dyreknogler fra arkæologiske udgravninger i ind- og udland. Med udgangspunkt i de store metroudgravninger udført at Københavns Museum på Kongens Nytorv, Rådhuspladsen og Gammel Strand vil Pernille Bangsgaard præsentere nogle af de mange spændende zooarkæologiske resultater, der fortæller historier om København og giver et indblik i københavnernes liv og levned fra ca. 1000-1800 f.Kr.

Miljøhistorier fra en mudret voldgrav
MIKKEL WINTHER PEDERSEN Ph.d., genetiker, Carlsberg Foundation Post-doctoral researcher v. University of Cambridge
Gemt i Københavns undergrund ligger der meget mere end arkæologiske genstande. I City Core projektet har Mikkel Winther Pedersen og hans kollegaer analyseret DNA, mikrofossiler og forbrændingspartikler i borekerner fra Botanisk Have og derigennem fået et detaljeret indblik i de seneste 360 år af Københavns historie. Mikkel vil berette om de mest interessante fund i borekernerne, der bl.a. viser adskillige historiske events såvel som forureningens udvikling.  

BAG OM FOREDRAGSHOLDERNE


HANNA DAHLSTRÖM. Ph.d.-studerende i Arkæologi ved Centre for Urban Networks Evolutions (UrbNet), Aarhus Universitet og museumsinspektør på Københavns Museum. Har i mange år arbejdet som arkæolog, de sidste ti år på Københavns Museum, hvor hun bl.a. var udgravningsansvarlig for Metro Cityring-undersøgelsen på Rådhuspladsen i 2011-12. Siden 2016 er jeg også tilknyttet grundforskningscentret UrbNet på Aarhus Universitet, hvor jeg laver et phd-projekt om Københavns tidlige urbane udvikling i den tidlige middelalder. Min forskning koncentrerer sig om, hvordan man ska forstå den måde, det ældste København udviklede sig på, og at gennem materiel kultur undersøge, hvordan menneskernes liv forandrede sig ved at leve i en by.

JANE JARK JENSEN. Cand.mag. i middelalderarkæologi og europæisk etnologi. Ansat siden 2007 på Københavns Museum som museumsinspektør og udgravningsansvarlig. Har særlig fokus på det middelalderlige København og interesse i den tidlige by. Arbejder pt. med de ældste kirkegårde, begravelsesskikke og brugen af kirkegårdsarealerne.

NIELS HENRIK ANDREASEN. Museumsinspektør og arkæolog ved Københavns Museum. Har deltaget i en lang række udgravninger i ind- og udland. Hans forskning spænder fra et ph.d.-projekt om neolitiseringen langs Adriaterhavskysten til en større, tværvidenskabelig undersøgelse af moderne hulebrug i Grækenland. Med en specialisering i analyse af bearbejdet flint fra stenalderen har han i de seneste år indsamlet data om københavnsområdets tidligste indbyggere.


PERNILLE BANGSGAARD. Zooarkæolog, ph.d. ved ArchaeoScience, Center for GeoGenetik. Ph.d. i nærorientalsk arkæologi og specialiseret i zooarkæologi. Adjunkt ved Statens Natuhistoriske Museum og koordinator for ArchaeoScience, som laver naturvidenskabelige analyser for de danske arkæologiske museer.

MIKKEL WINTHER PEDERSEN. Postdoc på Cambridge University i England. Han har gennemført sin ph.d. på Statens Naturhistoriske Museum, hvor han har specialiseret sig i analyser af DNA bevaret i jord og mudder blandt andet bunden af søer, som kan gå tusinder af år tilbage i tid. Han arbejder på en bred vifte af projekter, som primært omhandler relationen mellem menneske og natur i fortiden.