Gift

Foredrag med Vin & Videnskab

ANDREAS HOUGAARD LAUSTSEN Slangegiftsforsker, forskningsleder
LARS ELLGAARD Professor, forskningsleder
HUSSAM HASSAN NOUR-ELDIN Plantemolekylærbiolog, forskningsgruppeleder
NIELS EBBEHØJ Overlæge, Giftlinjen 

Det bruges til at dræbe med såvel som til at forsvare sig imod at blive ædt. Mange mennesker gør sig selv hundesyge ved at indtage det. Men det kan også udnyttes til medicin og vigtige forskningsredskaber. Gift!

Til dette arrangement skal vi høre om gift og forgiftninger i mange af dets på en gang fascinerende og grumme afskygninger. 

Vi skal præsenteres for en nyskabende metode til fremstilling af modgift imod slangebid og høre om, hvordan forskere udnytter gift fra havsnegle til udvikling af nye medikamenter.

Så skal det handle om, hvordan danske forskere forsøger at bearbejde afgrøder, der i deres naturlige, rå tilstand er giftige, så planterne ikke ophober giftstoffer i de spiselige dele.   

Og endelig skal vi have et indblik i, hvordan danskerne frivilligt eller ufrivilligt forgifter sig selv og hinanden.

I pausen serveres et glas vin.

PROGRAM


Moderne modgift mod slangebid vha. bioteknologi
ANDREAS HOUGAARD LAUSTSEN Lektor på DTU Bioengineering, leder af forskningsgruppen Tropical Pharmacology Lab, rådgiver for Verdenssundhedsorganisationen
Andreas Hougaard Laustsen er den første i verden til at have udviklet fuldt humane antistoffer, der kan neutralisere slangetoksiner. Den traditionelle måde at fremstille modgift imod slangebid har været at udvinde antistoffer fra dyr immuniseret med slangegift. Denne metode, der var været brugt i over 100 år, har dog sine begrænsninger. Andreas vil fortælle om, hvordan han og hans kollegaer på DTU Bioengineering arbejder på vha. moderne bioteknologiske metoder at udvikle den næste generation af moderne modgifte.     

Rigtige dræbersnegle – fra giftstof til lægemiddel
LARS ELLGAARD Professor i proteinkemi, forskningsleder, Biologisk Institut, Københavns Universitet
I mange århundreder har man brugt giftstoffer fra dyr og planter som naturmedicin. Den dag i dag bruges naturligt forekommende giftstoffer i vid udstrækning til udvikling af nye medikamenter. Lars Ellgaard vil fortælle om, hvordan hans laboratorium har udviklet en metode til at producere neurotoksiske giftstoffer fra havsnegle i bakterier og om deres anvendelsesmuligheder både som medikamenter og forskningsredskaber.

Giftige planter på menuen
HUSSAM HASSAN NOUR-ELDIN
 Plantemolekylærbiolog, ph.d., lektor på Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet
Hussam Hassan Nour-Eldin vil fortælle om, hvordan planter på fascinerende vis bruger gift til at forsvare sig mod patogener og planteædere, og hvordan vi mennesker prøver at omgås disse gifte for at udnytte planterne som afgrøder. Hans forskning beskæftiger sig med, hvordan man kan ændre på afgrøders allokering af giftstoffer, så de ikke ophobes i de spiselige dele, men stadig bevares i resten af plantedelene, for at planterne ikke mister deres essentielle forsvarsevne ude på marken.

Giftlinjen og hvordan danskerne frivilligt eller ufrivilligt forgifter sig selv og hinanden
NIELS EBBEHØJ Dr.med. og overlæge på Giftlinjen, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
Med udgangspunkt i henvendelser til Giftlinjen giver Niels Ebbehøj en oversigt over forgiftningsmønstre og forebyggelsesmuligheder. Hvor er de (få) livsfarlige forgiftningssituationer, og hvordan kan vi undgå dem. Hvad sker der, når man ringer til Giftlinjen, og hvorfor bliver antallet af henvendelser ved med at stige?

BAG OM FOREDRAGSHOLDERNE


ANDREAS HOUGAARD LAUSTSEN. Lektor på DTU Bioengineering på Danmarks Tekniske Universitet, hvor han leder forskningsgruppen Tropical Pharmacology Lab. Han er specialiseret i udviklingen af terapeutiske antistoffer, toksiner og negligerede tropesygdomme, og han er rådgiver for Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Han er den første i verden til at have udviklet fuldt humane antistoffer, der kan neutralisere slangetoksiner, og han er en af verdens eksperter i den sorte mambas gift. Ved siden af sin akademiske forskning har Andreas været med til at starte fem biotekselskaber: Biosyntia (syntetisk biologi), VenomAb (moderne modgifte), Antag Therapeutics (metaboliske sygdomme), Chromologics (fermenterede farver til fødevarer) og Bactolife (antibiotikaresistens og infektionssygdomme). Andreas var på Forbes ”30 under 30”-liste i 2017 og på MIT Technology Review’s liste over de 35 Top Innovators under 35 i Europa 2017.

LARS ELLGAARD. Professor i proteinkemi, Biologisk Institut, Københavns Universitet. Hans forskning fokuserer på, hvordan proteiner opnår deres korrekte rumlige struktur i menneskelige celler, hvilket er en forudsætning for, at de kan udføre deres cellulære funktioner. Desuden undersøger han, hvordan celler genkender og nedbryder proteiner, som ikke har den korrekte struktur. De sidste tre år har hans forskningsgruppe arbejdet med, hvordan peptider (“mini-proteiner”) danner og stabiliserer deres korrekte struktur, og hvordan denne viden kan udnyttes til at producere peptider, fx neurotoksiner, af farmaceutisk interesse. 

HUSSAM HASSAN NOUR-ELDIN. Plantemolekylærbiolog, ph.d., lektor på Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet og ansat i Center for Dynamiske Molekylære Interaktioner (DynaMo), som er støttet af Danmarks Grundforskningsfond. Har som postdoc forsket to år i mikroalger i San Diego. Hussam leder en forskergruppe, som er specialiseret i identifikation og karakterisering af transportproteiner af bl.a. plantehormoner og plantegiftstoffer.

NIELS EBBEHØJ. Dr Med og overlæge på Giftlinjen, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital. Niels Ebbehøj har arbejdet med og forsket i akutte forgiftninger i mange år.