Grønland - Sidste nyt fra forskningsfronten – Københavns Universitet

SNM > Kalender > Grønland - Sidste nyt ...


Foto: Shutterstock

Grønland - Sidste nyt fra forskningsfronten

Foredrag med Vin & Videnskab

DORTHE DAHL-JENSEN Professor i isfysik, forskningsleder
TUE HASSENKAM Kemiker, lektor
PHILIP FRANCIS THOMSEN Genetiker, lektor
PETER TOFT Ph.d. i eskimologi og arktiske studier

Til denne fjerde omgang ”Grønland – sidste nyt fra forskningsfronten” sætter vi igen den spændende og ofte epokegørende forskning, som foregår i Grønland netop disse år, i højsædet. Det skal handle om de nyeste iskerneboringer, spor fra det allertidligste liv på Jorden fundet i grønlandske ædelsten, kortlægning af grønlandske fisk med dybhavs-DNA og dragtkulturen i Grønland, når fire førende forskere fortæller om det seneste nye inden for deres respektive områder akkompagneret af historier og billeder fra felten.

I pausen serveres et glas vin.

PROGRAM


EastGRIP: Ny iskerneboring i Nordøstgrønland
DORTHE DAHL-JENSEN Professor i isfysik, leder af Center for Is og Klima, Niels Bohr Institutet, ekspeditionsleder
Dorthe Dahl-Jensen, der er med på den prestigefyldte liste ”The World’s Most Influencial Scientific Minds 2017”, er internationalt anerkendt for sin forskning i iskerner fra Grønland, og i hvad isen kan fortælle om klimaets historie. I aften vil hun berette om de nye iskerneboringer ifm. The East Greenland Ice-core Project (EastGRIP), et projekt der indbefatter en 14 meter høj og 47 tons tung kuppelformet bygning, som bliver flyttet rundt på indlandsisen på ski.

På sporet af det tidligste liv
TUE HASSENKAM Kemiker, ph.d., lektor, Nano-Science Center, Københavns Universitet
Emnet er kontroversielt, og de spor, man har på tidligt liv, er ofte indirekte og omdebatterede. Kombinationen af et nyt instrument og gamle prøver fra Isua i Vestgrønland resulterede i, at Tue Hassenkam og Minik Rosing i 2017 kunne udgive et banebrydende studie med de indtil nu bedste beviser for de ældste spor af liv på Jorden med en alder på ca. 3,7 milliarder år.

Dybhavs-DNA – undersøgelser af Grønlands fisk ved hjælp af DNA fra vandprøver
PHILIP FRANCIS THOMSEN Genetiker, ph.d., lektor v. Institut for Bioscience, Århus Universitet
En banebrydende metode udviklet af danske genetikere er, at man nu kan registrere dyr, der lever i vand, ved blot at tage vandprøver og så lede efter DNA fra dyrene i vandet. Philip Francis Thomsen er en af foregangsmændene for denne miljø-DNA-metode. I dette foredrag vil han fortælle om sit arbejde med at registrere grønlandske fisk i vandprøver taget ned til en kilometers dybde.

Mellem silke og skind – forandring af dragtkultur i Grønland 1721-1930
PETER ANDREAS TOFT Cand.mag. i forhistorisk arkæologi, ph.d. i eskimologi og arktiske studier, postdoc på Nationalmuseet
I 1700-tallet ankom hvalfangere og danske kolonister til Grønland med nye varer som europæisk strik, glasperler og tekstiler. Europæiske materialer og idéer fandt hurtigt vej til inuits dragter, og europæerne lærte at sætte pris på varmt og vandtæt skindtøj. Peter A. Toft, der er ved at afslutte et forskningsprojekt om forandring af grønlandsk og europæisk dragtkultur i Grønland fra 1721 til 1930, vil fortælle om, hvordan nye impulser påvirkede dragternes funktionalitet. Og hvordan blandingen af dragttraditioner blev brugt til at signalere status, identitet og samfundsklasse.

Bag om foredragsholderne


DORTHE DAHL-JENSEN Professor i isfysik ved Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet. Leder af grundforskningscenteret for Is og Klima, hvor studier af dybe iskerner bruges til at øge forståelsen af fortidens og fremtidens klima. Har ledet flere internationale isboreprojekter på Grønlands Indlandsis. Forfatter af et kapitel om Grønlands Indlandsis i Arktisk Råds rapport om tilstanden af is og sne i det Arktiske område og har været medlem af Regeringens Klimakommission. Med på den prestigefyldte liste ”The World’s Most Influencial Scientific Minds 2017”.


TUE HASSENKAM. Har i de sidste 20 år været forsker ved Nano-Science Center, Københavns Universitet. Har specialiseret sig i et særligt mikroskop, der gør det muligt at se helt ned til molekyle-niveau. Lavede i sin tid speciale i fast stof fysik, men har en ph.d. i kemi. Har været Ansat på Kemisk Institut, Københavns Universitet som lektor med fokus på forskning siden 2004. Har i de sidste 10 år forsket i fysisk kemi ved overflader. De sidste tre år har han fokuseret på at karakterisere meget små rester af tidligt liv i samarbejde med Minik Rosing.


PHILIP FRANCIS THOMSEN. Lektor ved Institut for Bioscience på Århus Universitet. Tidligere har han gennem flere år været tilknyttet Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet. Hans forskning omhandler DNA fra miljøprøver (miljø-DNA eller environmental DNA – eDNA) til at belyse artssammensætninger og populations-analyser i akvatiske økosystemer ved hjælp af next-generation sequencing. Han arbejder med prøver fra både arktiske, tempererede og tropiske økosystemer i både ferskvands og saltvand. 


PETER ANDREAS TOFT. Postdoc på Nationalmuseet og er ved at afslutte et forskningsprojekt om forandring af grønlandsk og europæisk dragtkultur i Grønland fra 1721 til 1930. Projektet er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond under Sapere Aude-programmet. Har de sidste ti år arbejdet med kulturmøder og kolonialisme i Grønland og det østlige Canada herunder særligt, hvordan inuit brugte og opfattede europæiske ting. Men han har også undersøgt, hvordan forbrug blev brugt til markering af status og identitet samt udviklingen af særlige boligformer og gravskikke ved brødremenighedens missioner. I årene 2007 og 2012-13 har han deltaget i arkæologisk feltarbejde i Nuuk-fjorden og omkring Qeqertarsuatsiaat (Fiskenæsset). Han er medforfatter på grønlandsbindet i Gads bogværk Danmark og kolonierne, der udkom i 2017 og har deltaget i opstillingen af Nationalmuseets nye udstilling Stemmer fra kolonierne. I den kommende tid er Peter A. Toft optaget af arbejdet med bogværket Dansk Ekspeditionshistorie som forfatter og redaktør.