Genteknologi, cellefabrikker og verdens fremtid – Københavns Universitet

SNM > Kalender > Genteknologi, cellefab...


Foto: Robert Nicholls, Paleocreations.com.

Genteknologi, cellefabrikker og verdens fremtid

Foredrag med Vin & Videnskab

MORTEN SOMMER Professor, Scientific Director
JENS NIELSEN Professor, Chief Scientific Officer
IRINA BORODINA Seniorforsker, forskningsgruppeleder
BJØRN VOLDBORG Mikrobiolog, forskningsleder

I aften bliver et glimt ind i forskning og teknologiudvikling, der er med til at definere vores fremtid. Vi skal møde fire internationale topforskere, der arbejder på at være med til at finde løsninger på nogle af verdens helt store problematikker.

Hvordan producerer vi føde nok til Jordens eksplosivt voksende befolkning på en bæredygtig måde? Hvordan kan vi overgå til et fossilfrit samfund og i det hele taget forurene mindre? Og hvad kan vi gøre ved den skræmmende forudsigelse, at der i 2050 årligt vil være ti millioner mennesker, der mister livet pga. antibiotikaresistens?                           

De fire prominente foredragsholdere kommer fra det verdensomspændende forskningscenter The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability med forskere fra 47 forskellige lande og hovedsæde i Danmark. Centret er førende inden for såkaldte cellefabrikker. Ved brug af de allernyeste og mest sofistikerede genteknologier, såsom CRISPR, arbejder centrets forskere for at konstruere celler, fx gærceller, der er i stand til bl.a. at producere alternative brændselsstoffer og bæredygtige ingredienser til fødevarer. Cellefabrikker kan også bruges til en mere miljøvenlig fremstilling af kemikalier og medicinske stoffer.

I pausen serveres et glas vin.

Arrangeret i samarbejde med The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability. 

PROGRAM


Hvordan løser vi udfordringen med antibiotikaresistens?
MORTEN SOMMER Professor i systembiologi, Scientific Director for Bacterial Synthetic Biology, Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability - DTU
Bakterieresistens har været et kendt fænomen i en længere årrække, men problemet bliver tiltagende alvorligt. I 2050 estimeres det, at 10 millioner mennesker på verdensplan hvert år vil miste livet på grund af antibiotikaresistens. Morten Sommer, der opnåede professortitlen som den yngste dansker nogensinde, vil fortælle om sin forskning, der fokuserer på at lede efter bestemte genetiske markører, så man kan finde ud af, om en bakterie er følsom eller ej. Er det muligt at spore bakteriernes evne til at udvikle resistens i deres DNA, inden resistensen er indtrådt?

Hvad har biobrændsler og kræftforskning til fælles?
JENS NIELSEN Professor i systembiologi, Chalmers Tekniske Universitet (Göteborg); Chief Scientific Officer for de videnskabelige sektioner og forskningsgrupper ved Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability - DTU
For at opnå et fossilfrit samfund skal vi etablere nye produktionsmetoder til flydende brændstoffer, der kan bruges i tunge køretøjer og fly. En mulighed er at bruge bagegær til at producere alternative brændselsstoffer, såkaldte karbonhybrider, som erstatning for dieselolie. I sine undersøgelser af gærens metabolisme, forskning som han har modtaget talrige prestigefyldte priser for, har Jens Nielsen udviklet modeller, som har vist sig også at kunne bruges til at studere kræft hos mennesker og måske oven i købet til tidlig diagnosticering af sygdom. Vi skal høre om den sindrige sammenhæng og de spændende perspektiver i forskningen.

Hvordan kan gærcellefabrikker hjælpe til at fremstille bæredygtige fødevarer
IRINA BORODINA Seniorforsker og gruppeleder for forskningsgruppen Yeast Metabolic Engineering ved Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability - DTU
I takt med, at verdens befolkning fortsætter med at vokse, øges efterspørgslen efter sunde, velsmagende og højproteinholdige fødevarer. Der er ganske enkelt behov for mere mad, men også en mere effektiv og miljøvenlig måde at fremstille og dyrke den på. Irina Borodina, der blev udpeget som et af de mest lovende unge forskertalenter af Det Europæiske Forskningsråd, vil med udgangspunkt i sin egen forskning fortælle om, hvordan man kan designe gærcellefabrikker, der kan producere ingredienser til fødevarer på en bæredygtig måde. Dette sker blandt andet ved hjælp af den universelle gensaks, CRISPR, der gør det muligt at producere stoffer i cellefabrikker, som der ikke naturligt kodes for i en organismes DNA.

Bemærk: Irina Borodinas foredrag vil være på engelsk.

CRISPR – fra laboratoriet til apoteket
BJØRN VOLDBORG Director af CHO Cell Line Development, Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability - DTU
CRISPR er et af de allerstørste nylige gennembrud inden for genetikken. Med CRISPR kan man effektivt og specifikt redigere i levende cellers arvemasse og derved lave ændringer i cellerne i forhold til egenskaber, som man ønsker at fjerne eller tilføje. Denne teknologi giver helt nye muligheder for at bygge såkaldte cellefabrikker og dermed skabe bedre, mere miljøvenlige og billigere processer inden for produktion af kemikalier, medicinske stoffer og terapeutiske proteiner. Med en baggrund i industrien og en nuværende rolle som forskningsleder vil Bjørn Voldborg fortælle om, hvordan CRISPR og andre nye teknologiske platforme kan medvirke til, at forskningsresultater fra laboratoriet bliver til produkter på hylden på apoteket. 

Bag om foredragsholderne


MORTEN SOMMER. Professor i systembiologi og Scientific Director for den videnskabelige sektion Bacterial Synthetic Biology ved The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability - DTU Biosustain, Lyngby. Uddannet cand.scient. i fysik og biofysik på Københavns Universitet med ophold på Caltech, Californien. Ph.d. fra Harvard University i biofysik samt tidligere postdoc på Harvard Universitet. Stifter af firmaet Microlytic. Opnået professortitlen som den yngste dansker nogensinde. Har modtaget mange prestigefyldte priser for sin forskning. Siden sin ph.d. har Morten Sommer forsket i bakterier, herunder studier om bakteriers skadelige potentiale i forhold til antibiotikaresistens og bakterielle patogener.


JENS NIELSEN. Professor i systembiologi ved Chalmers Tekniske Universitet i Göteborg, Sverige og Chief Scientific Officer for de videnskabelige sektioner og forskningsgrupper ved Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability - DTU, Lyngby. Uddannet kemisk ingeniør ved DTU samt ph.d. i biokemi fra DTU. Tidligere gæsteprofessor ved MIT. Har været med til at starte og lede Center for Mikrobiel Bioteknologi på DTU. Har startet mange virksomheder heriblandt Fluxome A/S, Metabogen AB og Biopetrolia. Jens Nielsen har igennem tiden modtaget mange prestigefyldte priser for sin forskning.


IRINA BORODINA. Seniorforsker og gruppeleder for forskningsgruppen Yeast Metabolic Engineering ved The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability - DTU, Lyngby. Uddannet kemisk ingeniør fra Kaunas Tekniske Universitet i Litauen. Ph.d. om genome-scale modeling of Streptomyces. Postdoc om udviklingen af rekombinante allergivacciner i samarbejde med Rigshospitalet. Af Det Europæiske Forskningsråd udpeget som et af de mest lovende unge forskertalenter.


BJØRN VOLDBORG. Director af CHO Cell Line Development ved Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability - DTU, Lyngby. Uddannet ved Syddansk Universitet i Molekylær Biologi. Tidligere forskningsassistent ved Rigshospitalet, Københavns Universitet, The Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research samt mange år hos Pharmexa A/S.