Dødens detektiver 4 – Københavns Universitet

SNM > Kalender > Dødens detektiver

Foto: Shutterstock

Dødens detektiver 4

Foredrag med Vin & Videnskab

Udsolgt til dette arrangement

BO THISTED SIMONSEN Retsgenetiker
IRENE BREUM MÜLLER Retskemiker
STEEN HOLGER HANSEN Patolog
ANDERS JOHANNES HANSEN Genetiker

Hvor langt er videnskaben nået med at udvikle kriminaltekniske metoder til at analysere lig og drabsspor? Det skal vi høre om i denne fjerde udgave af Dødens detektiver fra patolog Steen Holger Hansen, retsgeketiker Bo Thisted Simonsen og retskemiker Irene Breum Müller. Desuden vil projektleder Anders Johannes Hansen fortælle om projektet SoilTracker, der går ud på at udvikle et helt nyt kit, som skal gøre det muligt for politiet at bruge små mængder jord som spor i kriminalsager.

I pausen serveres et glas vin.

PROGRAM


Forbryderens usynlige spor
BO THISTED SIMONSEN Retsgenetiker, ph.d., afdelingsleder, Retsgenetisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet
Retsgenetisk Afdeling på Københavns Universitet står for at udføre DNA-undersøgelser for politi og retsvæsen. Udviklingen af de molekylære teknologier har de seneste 20 år medført en dramatisk ekspansion af mulighederne for retsgenetiske analyser. Leder af Retsgenetisk Afdeling Bo Thisted Simonsen vil belyse, hvad retsgenetiske analyser indebærer ved undersøgelser af biologiske spor i straffesager og arvebiologiske undersøgelser i faderskabs- og familiesammenføringssager.

Den retsmedicinske undersøgelse af levende personer i 2017
STEEN HOLGER HANSEN Overlæge, speciallæge i patologi og retsmedicin, ekstern lektor, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet
Mange har den forestilling, at en retsmediciner udelukkende beskæftiger sig med undersøgelse af afdøde personer i form af retslægelige obduktioner. Retsmedicinen i Danmark har været i betydelig udvikling, der har betydet, at man som retsmediciner herhjemme nu foretager flere personundersøgelser end obduktioner. Speciallæge i retsmedicin Steen Holger Hansen vil fortælle om formålet med og udviklingen af personundersøgelser.

Retskemi
IRENE BREUM MÜLLER Cand.pharm., ph.d., områdeleder, Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet
Retskemisk Afdeling på Københavns Universitet udfører på begæring af politi og retsvæsen toksikologiske (kemiske) undersøgelser af prøver fra levende såvel som døde mennesker. Hertil kommer undersøgelser af effekter, som analyseres for indhold af narkotika og lægemidler. Sektionsleder Irene Breum Müller vil give et indblik i en retskemikers arbejde og om opgaverne, der varetages af Retskemisk Afdeling.

SoilTracker: Udvikling af nyt super-kit til politiet
ANDERS JOHANNES HANSEN Genetiker, lektor, forskningschef på Statens Naturhistoriske Museum, projektleder for SoilTracker
Anvendelsen af kriminaltekniske undersøgelser har i 100-150 år været stærkt stigende og er globalt set vokset til en milliardindustri. Gennem et tæt samarbejde mellem eksperter fra bl.a. Københavns Universitet og Nationalt Kriminalteknisk Center i Rigspolitiet er man nu gået i gang med at udvikle et nyt kriminalteknisk kit, der skal gøre det muligt for politiet at bruge små mængder jord som spor i en række kriminalsager. Projektleder Anders Johannes Hansen fortæller om perspektiverne i projektet SoilTracker.

Bag om foredragsholderne


BO THISTED SIMONSEN Leder af Retsgenetisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut på Københavns Universitet. Afdelingen udfører alle DNA-undersøgelser for politi og retsvæsen i Danmark. Cand.scient. i populationsbiologi og ph.d.-grad i populationsgenetik med speciale i afrikanske pattedyr. Blev i 1997 ansat på Retsgenetisk Afdeling som retsgenetiker, herefter som laboratorieleder og med ansvar for afdelingens slægtskabsanalyser, og har siden 2007 været leder af afdelingen. Formand for DNA-gruppen i Interpols arbejdsgruppe for Disaster Victim Identification, i bestyrelsen for English Speaking Working Group under International Society for Forensic Genetics, og leder af den danske delegation ved arbejdet med ISO-udarbejdelse af global standard for retslige undersøgelser.


IRENE BREUM MÜLLER Ansat som retskemiker på Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet i 24 år. Har en ph.d. i analytisk kemi, hvori der blev arbejdet med chirale neurotransmitterer. Arbejder i dag med analyser af lægemidler, euforiserende stoffer samt flygtige stoffer i biologiske materiale og effekter (pulver, væsker, plantemateriale osv.). Formand for ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes) Drug Working Group.


STEEN HOLGER HANSEN. Uddannet læge 1983 ved Københavns Universitet og speciallæge i patologi og efterfølgende speciallæge i retsmedicin. Ansat på Retsmedicinsk Institut under Københavns Universitet i 1998 og overlæge der siden 2007. Såvel faglige som videnskabelige aktiviteter bl.a. vedrørende overgreb på børn samt menneskerettigheder. Internationale opgaver bl.a. i ex-Jugoslavien, Thailand, Cambodia og Rwanda.


ANDERS JOHANNES HANSEN