DNA Revolution – Københavns Universitet

SNM > Kalender > DNA Revolution


DNA Revolution

Foredrag med Vin & Videnskab

TOM GILBERT Professor, genetiker, forskningsleder
MORTEN ALLENTOFT Adjunkt, evolutionsbiolog, forhistorisk-DNA-forsker

Inden for det seneste årti har DNA-forskningen været igennem en sand revolution. Hvor det tidligere både var tidskrævende og afsindigt dyrt at kortlægge små bidder DNA, så kan man nu i løbet af ganske kort tid undersøge enorme mængder arvemasse. Fx tager det kun få dage at sekventere et menneskes komplette genetiske kode. De nye muligheder har resulteret i et hav af banebrydende undersøgelser og opdagelser, ikke mindst fra DNA-forskerne på Statens Naturhistoriske Museum, der er pionerer inden for en række felter.  

I aften vil to førende genetikere fra museet, Tom Gilbert og Morten Allentoft, med udgangspunkt i deres egne epokegørende undersøgelser give et indblik i nogle af de gennembrud og spændende nye erkendelser, som DNA-revolutionen har ført med sig. Vi vil blive præsenteret for deres allerseneste studier og høre om, hvor DNA-forskningen er på vej hen.    

Det skal bl.a. handle om forhistorisk DNA, evolution, fortidens store folkevandringer, den sorte død, eDNA, mikrobiomer, udviklingshistorien af majs, spækhuggeres sociale struktur, monitering af biodiversitet og naturbevaring.

Bemærk: Tom Gilberts foredrag er på engelsk. 

I pausen serveres et glas vin. 

Bag om foredragsholderne


TOM GILBERT Professor in Palaeogenomics at the Natural History Museum of Denmark, University of Copenhagen. His research is based around applying the latest genome-sequencing tools to better understand the genetic basis of life. Has a BA in Biological Sciences from Oxford, a D.Phil in Zoology from Oxford, and undertook postdoctoral research in Arizona and Copenhagen, before becoming an Associate Professor in the Biological Institute at Copenhagen, then Professor at the Natural History Museum. Today his research aims at integrating genetic data from both small and large forms of life, to understand their adaptation, diversification and long-term evolution.


MORTEN ALLENTOFT Evolutionsbiolog og forsker i fossilt DNA. Har en kandidatgrad fra Københavns Universitet og en ph.d. fra Canterbury University i New Zealand, hvor han studerede genetikken hos uddøde moafugle. Siden han vendte hjem til Danmark i 2011, har han været ansat på Center for Geogenetik på Statens Naturhistoriske Museum med primær fokus på menneskets forhistorie.