Cirkulær økonomi i øjenhøjde – Københavns Universitet

SNM > Kalender > Cirkulær økonomi i øje...

Cirkulær økonomi i øjenhøjde

Jorden kalder: Debataften på Statens Naturhistoriske Museum

Udsolgt til dette arrangement

Siden den industrielle revolution har verdens virksomheder hovedsageligt produceret efter en lineær tankegang: Vi udvinder råstoffer, producerer, forbruger og smider væk. Denne produktionsform har givet et voldsomt overtræk på klodens ressourcer, der ikke kan forsætte. Cirkulær økonomi med fokus på genanvendelse, bedre ressourceudnyttelse og ændring af forbrugsmønstre kan være et bud på en mere bæredygtig produktion.

Panel:

  • Flemming BesenbacherProfessor, dr.scient. ved Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO) og Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet. Bestyrelsesformand for Carlsbergfondet: Cirkulær økonomi, gyldne muligheder for Danmark
  • Matthew Stanley JohnsonProfessor, Kemisk Institut: Vi kan lære fra naturen hvordan vi kan behandle affald!
  • Sinne SmedLektor, Sektion for Miljø og Naturressourcer: Nytter det noget – den enkelte versus fællesskabet.

Ordstyrer: Martin Keller, Verdensmålskonsulent, Afdelingen for Bæredygtig Udvikling, Københavns Kommune.

OM JORDEN KALDER


FN’S VERDENSMÅL for bæredygtighed er en vision for sikring af klodens fremtid – men hvordan kan vi som borgere og samfund forstå og handle efter dem?

JORDEN KALDER er en serie  debatarrangementer, hvor eksperter i samtale med hinanden og med publikum diskuterer, hvordan vi kan skabe en bæredygtig fremtid og give planeten sikkert videre til næste generation.

PUBLIKUM DELTAGER i debatten via deres smartphone ved at stille og like spørgsmål, der bliver vist på en storskærm.