Fremtidens frontforskere 2 – Københavns Universitet

SNM > Kalender > Fremtidens frontforske...

Foto: Shutterstock

Fremtidens frontforskere 2

Foredrag med Vin & Videnskab

BIRGITTE KORNUM Søvnforsker, neuroimmunolog, forskningsleder
MADS TOUDAL FRANDSEN Lektor, partikelfysiker
NINA LOCK Kemiker, adjunkt
SUNE LEHMANN Dataforsker, fysiker, adjungere professor
IDA MOLTKE Populationsgenetiker, statistisk genetiker, adjunkt
RIKKE SCHMIDT KJÆRGAARD Visualiseringsforsker, virksomhedsleder

For andet år i træk præsenterer vi seks medlemmer af Det Unge Akademi, et forum under det prestigefyldte Kongelige Danske Videnskabernes Selskab for særligt talentfulde og fremtrædende yngre danske forskere. De vil fortælle om deres spændende forskning inden for felter såsom immunforsvaret, mørkt stof, matematikken bag sociale netværk, populationsgenetik, fotokatalyse og videnskabelig datavisualisering.

I pausen serveres et glas vin.

PROGRAMNår immunforsvaret angriber raske hjerneceller

BIRGITTE KORNUM Søvnforsker, neuroimmunolog, gruppeleder på Dansk Center for Søvnmedicin, Rigshospitalet

Langt de fleste neuroner i hjernen kan ikke dele sig og kan derfor ikke erstattes, hvis de forsvinder. Det er derfor vigtigt, at hjernen holdes i tip-top stand gennem hele livet. Patienter med søvnsygdommen narkolepsi type 1 har mistet de neuroner i hjernen, der regulerer søvn. Det sker typisk i teenageårene og har store negative konsekvenser for patienten. Vi ved endnu ikke præcis, hvorfor disse ellers raske neuroner pludselig forsvinder, men mistanken samler sig om immunforsvaret.

Mørket i Genesis
MADS TOUDAL FRANDSEN Partikelfysiker, lektor ved Centre for Cosmology and Particle Physics Phenomenology, Syddansk Universitet

Siden 1970’erne har partikelfysikerne været klar over, at vi kun kender en brøkdel af stoffet i universet. Langt det meste stof i universet kan ikke beskrives af de elementarpartikler, vi har registreret indtil videre. Det vides imidlertid, at dette mystiske ”mørke stof” har spillet en altafgørende rolle i universets fødsel og udvikling, og at vi ikke selv ville eksistere uden det. Partikelfysiker Mads Toudal Frandsen vil give os et indblik i, hvad man i dag ved om mørkt stof.

Lyset driver kemien: når sollys bruges til syntese
NINA LOCK Kemiker, ph.d., adjunkt på Interdisciplinary Nanoscience Center og Institut for Kemi, Aarhus Universitet

Fotokatalyse er en betegnelse for kemiske reaktioner, der bruger lys som energikilde. Et velkendt eksempel er grønne planters fotosyntese, hvor CO2 og vand omdannes til ilt og biomasse ved hjælp af sollys. Vigtige kunstige fotokatalytiske reaktioner omfatter spaltning af vand til hydrogen (et brændstof) og ilt, samt reduktion af CO2 til værdifulde kemikalier.

Matematikken bag sociale netværk SUNE LEHMANN Dataforsker, fysiker, lektor på DTU, adjungeret professor på Sociologi, Københavns Universitet, adjungeret lektor på Niels Bohr Institutet

Data fra mobiltelefoner kan bruges til at analysere adfærdsmønstre på samfundsniveau. Dataforsker Sune Lehmann vil berette om sit store eksperiment, hvor han indsamlede mobildata (hvem mødes med hvem, telekommunikation, online sociale netværk, GPS-lokation og meget mere) fra en gruppe på næsten 1.000 studerende. Vi skal bl.a. høre om, hvordan disse data kan bruges til at forudsige de studerendes adfærd, eller den næste influenzaepidemi.

Vores DNA er en guldgrube af viden om
menneskets historie, evolution og sygdomme

IDA MOLTKE Populationsgenetiker, statistisk genetiker, adjunkt på Biologisk Institut, Københavns Universitet

Via vores genetiske arvemateriale, DNA, bærer vi alle sammen rundt på en guldgrube af information. Hvis man analyserer vores DNA, kan man nemlig lære en masse om menneskets historie, om hvordan nogle befolkninger evolutionært har tilpasset sig forskellige ekstreme miljøer, og om hvorfor vi får forskellige sygdomme. Populationsgenetiker Ida Moltke vil give eksempler fra sin egen forskning.

Billeder af en dræber:
hvordan kunstnerisk metode kan hjælpe os i bakterieforskning

RIKKE SCHMIDT KJÆRGAARD Visualiseringsforsker, virksomhedsleder

Streptococcus pneumoniae, eller pneumokokker, er en af de hyppigste årsager til bakteriel meningitis og bakteriel lungebetændelse i Danmark. Vi ved endnu ikke nok om bakterien. Rikke Schmidt Kjærgaard, der er anderkendt for sin forskning i videnskabelig datavisualisering, vil præsentere en visuel review af pneumokokken og fortælle om, hvordan sådan en atypisk visuel fremstilling af en bakterie kan hjælpe os videre både forskningsmæssigt og klinisk.

Bag om foredragsholderne


BIRGITTE KORNUM Seniorforsker og gruppeleder på Dansk Center for Søvnmedicin, Rigshospitalet. Tilknyttet Københavns Universitet som ekstern lektor. Har en ph.d.-grad i neuroscience fra Københavns Universitet. Har forsket i søvn og narkolepsi siden 2009. Først 3 år som postdoc på Stanford Center for Sleep Sciences og derefter 5 år som gruppeleder på Rigshospitalet. Blev i 2011 kåret som årets unge forsker af det Amerikanske selskab for søvnmedicin og blev i 2013 udnævnt som Lundbeck-fellow.


MADS TOUDAL FRANDSEN Lektor ved Centre for Cosmology and Particle Physics Phenomenology (CP3-Origins), Syddansk Universitet, et Dansk Grundforskningsfonds Centre of Excellence for partikelfysik.

Forskningsleder på projektet ”The Origin of Mass and the Particle Nature of Dark Matter” finansieret af Det Frie Forskningsråd. Forsker bl.a. i, hvad mørkt stof er på elementarpartikelniveau, hvordan det har bidraget til struktur i universet som fx i vores egen Mælkevej, og hvordan det påvirker os i dag. Har forsket i mørkt stofs partikelegenskaber, Higgs-mekanismen og Higgs-partiklen ved CERN, Oxford og nu som lektor på CP3-Origins.


NINA LOCK Ph.d. adjunkt i kemi på Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO) og Institut for Kemi ved Aarhus Universitet. Har en baggrund i syntese og karakterisering af nanokrystallinske og nanoporøse materialer samt molekylær kemi fra Aarhus Universitet, Sydney University (Australien) og Göttingen University (Tyskland). Hendes nuværende forskning fokuserer på katalyse af kemiske reaktioner relateret til Grand Challenges, herunder CO2-reduktion. Er medlem af grundforskningscenteret Carbon Dioxide Activation Center (CADIAC).


IDA MOLTKE Adjunkt på Biologisk Institut, Københavns Universitet. Har en bachelor i datalogi og matematik, en kandidat i bioinformatik og en ph.d. med fokus på at udvikle nye statistiske metoder til at analysere DNA til anvendelser inden for både evolutionær og medicinsk genetik. Tilbragte efter sin ph.d. knap tre år ved University of Chicago som postdoc i deres Department of Human Genetics og fik umiddelbart derefter en stilling som adjunkt på Københavns Universitet. Har siden hun startede sin ph.d. bidraget til en række genetiske studier om, hvordan verden er blevet befolket, om hvordan forskellige befolkninger har tilpasset sig ekstreme miljøer som Arktis og om sygdomme som type 2 diabetes.


SUNE LEHMANN Lektor på DTU, adjungeret professor på sociologi, Københavns Universitet, adjungeret lektor på Niels Bohr Institutet (KU), og Associate Director for Center for Social Data Science på det Socialvidenskabelige Fakultet (KU).


RIKKE SCHMIDT KJÆRGAARD Tidligere lektor i videnskabelig datavisualisering ved Aarhus Universitet. Har arbejdet i en årrække ved University of Cambridge i England og Harvard Medical School i USA og er internationalt anerkendt for sin forskning i videnskabelig visualisering. Har nu sammen med to kollegaer en virksomhed, der udvikler software til at visualisere medicinske data. Har desuden i regi af Det Unge Akademi startet en videnskabsklub for børn og unge, hvor opnåelige rollemodeller og mentorship er i fokus.