Kommer verdens bæredygtighedsmålsætninger mig ved overhovedet? – Københavns Universitet

SNM > Kalender > Kommer verdens bæredyg...

Kommer verdens bæredygtighedsmålsætninger mig ved overhovedet?

JORDEN KALDER: Debataften på Statens Naturhistoriske Museu

UDSOLGT

For første gang i en international FN-konvention erkender man med verdens bæredygtighedsmålsætninger, at der er grænser for, hvor meget mennesker kan trække på verdens ressourcer og tjenester. Der følger af den erkendelse, at man nødt til at overveje, hvordan de begrænsede ressourcer skal fordeles. De bæredygtighedsmålsætninger, der blev vedtaget i FN i 2015, repræsenterer således en vision for fordelingen af verdens ressourcer blandt alle verdens fremtidige borgere.

Aftenens tre eksperter:

Professor Katherine Richardson 
Hvor meget kan vi egentlig belaste jorden uden at underminere de miljøforhold, vi er afhængige af?

Fhv. udenrigsminister Mogens Lykketoft
Tilblivelse af og visionen for verdens bæredygtighedsmålsætninger

Områdechef i Finansministeriet Toke Lago von Kappelgaard
Implementering af verdens bæredygtighedsmålsætninger i Danmark.

Moderator: Professor og museumsdirektør Peter C. Kjærgaard

OM JORDEN KALDERFN’S VERDENSMÅL
for bæredygtighed er en vision for sikring af klodens fremtid – men hvordan kan vi som borgere og samfund forstå og handle efter dem?

JORDEN KALDER er en serie af tre debatarrangementer, hvor eksperter i samtale med hinanden og med publikum diskuterer, hvordan vi kan skabe en bæredygtig fremtid og give planeten sikkert videre til næste generation.

PUBLIKUM DELTAGER i debatten via deres smartphone ved at stille og like spørgsmål, der bliver vist på en storskærm.