Særlige COVID 19-foranstaltninger ifm. Vin & Videnskab

Opdateret 26. oktober 2020.

I forbindelse med foredragsrækken Vin & Videnskab følger vi Sundhedsstyrelsens og Kulturministeriets gældende retningslinjer for afstandskrav og afholdelse af kulturarrangementer, hvor publikum sidder med ansigtet i samme retning.

Ifølge de nyeste restriktioner gælder følgende:

Det ”store” forsamlingsforbud på 500 personer fastholdes
Arrangementer, hvor publikum i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, er fortsat undtaget fra forsamlingsforbuddet. Her må der være op til 500 personer til stede.

Påbud om mundbind eller visir
De nye krav om brug af mundbind eller visir, der træder i kraft den 29/10, gælder også til Vin & Videnskab, med undtagelse af når man sidder ned. Så når man ankommer til eller forlader arrangementerne og evt. går på toilettet undervejs, skal man bære mundbind eller visir. Men så længe man sidder på sin plads i auditoriet, må man godt tage mundbindet eller visiret af. 

Læs mere her: Q/A fra Kulturministeriet, 24. oktober

For at leve op til kravene har vi endvidere følgende foranstaltninger:

  • Vi sælger under halvdelen af det sædvanlige antal billetter pr. arrangement.

  • Vi gennemfører arrangementerne uden vores sædvanlige vinpause halvvejes. I stedet får man sine drikkevarer ved ankomst.

  • Vores værter bærer maske eller visir.

  • Vi har ekstra fokus på hygiejne og opsætter håndsprit flere steder i forhallen og foredragssalen.

  • Vi opfordrer til, at man bliver hjemme, hvis man har symptomer på COVID-19. Det gælder også milde symptomer.Se vores øvrige tiltag for en tryg museumsoplevelse.