Særlige COVID 19-foranstaltninger ifm. Vin & Videnskab

Opdateret 22. september 2020.

I forbindelse med foredragsrækken Vin & Videnskab følger vi Sundhedsstyrelsens og Kulturministeriets gældende retningslinjer for afstandskrav og afholdelse af kulturarrangementer, hvor publikum sidder med ansigtet i samme retning.

Retningslinjerne foreskriver bl.a.:

  • Arrangementer, hvor publikum i det væsentlige sidder ned, er undtaget fra forsamlingsforbuddet. Her gælder en øvre grænse for deltagere i arrangementet på 500 personer inklusiv personale, udøvende kunstnere mv. (Se mere).

  • Ved arrangementer, hvor publikum sidder med ansigtet i samme retning, bør hvert 2. sæde være tomt, eller der bør sikres 1 meters afstand mellem publikum målt fra midten af sædet (Se mere).

  • Grupper, der i forvejen har tæt kontakt, kan sidde ved sammenhængende sæder, også selvom der er mindre end 1 meter mellem dem. Grupper bør kun bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis, det kan det f.eks. være medlemmer af samme husstand og tilsvarende nære kontakter, fx kærester m.v.


For at leve op til kravene laver vi følgende foranstaltninger:

  • Vi sælger i første omgang under halvdelen af det sædvanlige antal billetter pr arrangement*.

  • Vi laver et system for publikumstrømmen, så vi holder os inden for rammerne og undgår flaskehalse.

  • Pga. myndighedernes seneste vejledninger har vi ud fra et forsigtighedsprincip også ændret vores procedure ifm. servering. Fremover vil man således få sine drikkevarer serveret ved ankomsten, og arrangementerne gennemføres uden pause undervejs.

  • Vores værter vil bære maske eller vesir.

  • Vi har ekstra fokus på hygiejne og opsætter håndsprit flere steder i forhallen og foredragssalen.

  • Vi opfordrer til, at man bliver hjemme, hvis man har symptomer på COVID-19. Det gælder også milde symptomer.

Se vores øvrige tiltag for en tryg museumsoplevelse.

*Hvis situationen ændrer sig, og myndighederne lemper kravene, kan det være, at vi senere sætter flere billetter til salg til arrangementerne, men vi følger altid forsigtighedsprincippet. Følg med på Vin & Videnskabs Facebook-side eller tilmeld dig museets nyhedsbrev, så holder vi dig opdateret.