Fossiler

Til arrangører

FOSSILFESTIVAL 2023

FossilFestival er tiltænkt som en landsdækkende begivenhed den 16. september 2023, hvor museer, foreninger, oplevelsescentre og eksperter kan tilbyde ture, rundvisninger, udstillinger og andre aktiviteter i fossilernes tegn.

FossilFestival sætter fokus på fossiler og de fantastiske historier, de kan fortælle om Danmarks fortid samt Jordens og livets udvikling. FossilFestival er et nyt initiativ under projektet Danmark Udforsker Fossiler, der skal hjælpe med at udbrede kendskabet til vores forhistorie ved at gå på opdagelse i fossilernes verden.

Arrangementerne til FossilFestival giver publikum et glimt af Danmarks forhistorie gennem mere end 500 millioner år – fra Bornholms ældgamle skifre, over kalk- og molerklinter i syd og nord, til fossiler efterladt af istidens gletsjere i det danske landskab. Fossiler og palæontologi binder Jordens geologi og biologi sammen, der også vil være en naturlig del af FossilFestival.

Lav jeres eget arrangement 

Vær med til at markere FossilFestival med ture, rundvisninger eller udstillinger, så publikum kan opleve fortidens spor helt tæt på. Her på siden kan I finde tips og idéer til afholdelse og kommunikation af aktiviteter.

Der er ikke en central koordinering af FossilFestival, og hver arrangør står selv for afholdelse og kommunikation af egne arrangementer. Tilmelder I jeres fossil-arrangement herunder, viser vi det på en samlet liste, som både andre arrangører og publikum kan se.

Vi glæder os til at sætte fokus på fossiler sammen med jer.

 

FossilFestival giver anledning til, at fossil-interesserede og eksperter kan formidle deres viden og dele deres begejstring for Danmarks fossiler og palæontologi med andre. Palæontologiske emner kan indgå i mange sammenhænge og formidles på mange måder, og det er en god ide at gøre sig nogle overvejelser om mål, form og indhold af det enkelte arrangement.

Hvem kan holde arrangementer i forbindelse med FossilFestival? 
Alle foreninger, organisationer eller enkeltpersoner der har interesse og praktisk mulighed for at formidle Danmarks palæontologi til børn og voksne. Der vil typisk være tale om geologiske foreninger, stenklubber, museer, naturvejledere, og virksomheder.

Hvilke slags arrangementer kan indgå i FossilFestival? 
Palæontologi og fossiler er et mangfoldigt emne, og kun fantasien sætter grænser for, hvordan det kan formidles. Arrangementernes målgruppe og form kan varieres meget, men det er centralt at der er en faglig kerne, der handler om palæontologiske emner som formidles til andre. Det udelukker dog ikke at almene geologiske eller biologiske emner inkluderes, da de er en vigtig del af palæontologien.

I forbindelse med Geologiens Dage har man tidligere afholdt arrangementer omfattende bl.a. vandre- og cykelture, børneaktiviteter, virksomhedsbesøg i grusgrave, udstillinger, bestemmelse af fossiler og bjergarter v. eksperter, foredrag og fossiljagt i kalkbrud eller på kyster.

Hvad kræver det? 
Deltagelse kræver først og fremmest mod på og mulighed for at arrangere og gennemføre en aktivitet med palæontologisk emne d. 16. september 2023 – eller eventuelt i ugen op til denne dag. At planlægge et arrangement er ikke nødvendigvis dyrt, men det kræver investering af tid til overvejelser om målgruppe, indhold, tid, sted, fremskaffelse af eventuelle materialer og evt. kontakt og aftale med turguide eller foredragsholder. Derfor kan det være en fordel, at man som arrangør har en forening, et netværk eller en institution bag sig, men det er ikke et krav.

Hvem står bag FossilFestival? 
FossilFestival er et nyt initiativ fra Statens Naturhistoriske Museum i forbindelse med projektet Danmark Udforsker Fossiler. Det er en samlet overskrift for de lokale arrangementer, der bruger en dag på at sætte ekstra fokus på fossiler og palæontologi. Projektet Danmark Udforsker Fossiler støttes af Geocenter Danmark. FossilFestival afholdes første gang i 2023 og forventes at blive en årligt tilbagevendende begivenhed.

 

 

Fossiler og palæontologi dækker over en bred vifte af emner og omfatter både den geologi, de findes i, men også det liv vi finder omkring os i dag. Kun fantasien sætter grænser for hvordan fossiler kan formidles og udforskes, men i praksis skal der naturligvis tages hensyn til tid, penge, kræfter, rammer, vind, vejr og logistik.

Denne inspirationsliste er sammensat på baggrund af tidligere års programmer for Geologiens Dage og palæontologiske arrangementer på Statens Naturhistoriske Museum. Den kan måske hjælpe jer og jeres netværk i gang med at organisere jeres egne aktiviteter. Der er ingen formelle krav til aktiviteterne udover, at de bør formidle palæontologi og fossiler til offentligheden og ikke må have et rent kommercielt indhold. Jeres arrangement kan ligge på selve dagen for FossilFestival den 16. september 2023, eller hvis det passer bedre – f.eks. ved foredrag o.l. – i uge 37 forud for FossilFestival. 

Praktiske overvejelser

 • Aktivitetens varighed?
 • Mødested?
 • Er aktiviteten egnet for børn og gangbesværede eller henvendt til bestemte målgrupper?
 • Hvad kræver aktiviteten ift. plads, lokaler og materialer?
 • Skal der være deltagerbetaling eller ej?
 • Skal deltagerne medbringe forplejning eller kan det købes på stedet?
 • Skal deltagerne medbringe andre ting? F.eks. godt fodtøj, redskaber eller lign.
 • Hvem har ansvar for det praktiske?
 • Skal der være en geologisk/palæontologisk kyndig turleder eller en ekspert ved aktiviteten? Lav aftale med vedkommende.
 • Kræves der tilmelding forud? Til hvem og senest hvornår?

Eksempler på aktiviteter

 • Vandreture og fossiljagt til lokale palæontologisk interessante lokaliteter, hvor man kan knytte den palæontologiske og geologiske fortælling sammen. Gerne med geologisk/palæontologisk kyndig turleder. Danmark er fyldt med smukke og interessante områder, hvor der er god mulighed for at finde fossiler og/eller fortælle om den geologi, der er knyttet til fortidens liv – klinter, skrænter, råstofgrave, istidslandskaber, moler, fjorde, og kyster. Overvej til fossiljagt om deltagerne selv skal medbringe hammer mv, eller om redskaber kan lånes på stedet.

 • Byvandringer med fokus på fossiler og arkitektur. Fossiler findes ikke kun ude i naturen, men også i byerne, hvor guidede ture kan fremvise mange af de bygningsværker hvor bjergarter med fossiler er en del af arkitekturen.

 • Selvguidet tur til palæontologisk interessante lokaliteter. Lav et kort/en vejledning, som kan printes, udleveres eller hentes digitalt. Kortet/vejledningen kan bestå af en rute med flere stop og en kort tekst for hvert stop, der forklarer historien bag. Ruten kunne fx gå langs med en klint/strand eller føre rundt til forskellige lokaliteter i en råstofgrav eller i byen.

 • Fremvisning og bestemmelse af fossiler og evt. bjergarter. Dette kan foregå både i museer, stenklubber og i naturen. I kan medbringe eksemplarer og/eller publikum kan inviteres til at medbringe og få bestemt deres fund. Kan kombineres med andre aktiviteter som vandreture, museumsbesøg, åbent hus og foredrag.

 • Foredrag om fossiler, ekspeditioner, palæontologisk forskning og mange andre emner. Dette kræver blot en foredragsholder og et egnet lokale. Overvej om der kræves tilmelding og eventuel forplejning til deltagerne. Kan også kombineres med f.eks. gåture eller bestemmelse af fund.

 • Museumsbesøg eller rundvisning hvor museer kan arrangere særlige rundvisninger eller organisere bestemmelse af fund. Der kan også organiseres et fælles besøg og transport til et relevant museum. Stenklubber eller private samlere kan også holde åbent hus i egne samlinger.

 • Inddragelse af moderne dyre- og planteliv med fokus på de moderne dyrs og planters udvikling og betydning for forståelsen af fossiler. Her kan I kombinere palæontologi og biologi ved f.eks. at lave aktiviteter, der bygger på sammenligninger mellem moderne og forhistorisk liv, bl.a. ved at fortælle om adfærd, kropsbygning, og udfordringerne ved at studere uddøde dyr og planter. I kan vise fossiler frem sammen med genstande fra nært beslægtede nulevende dyr og evt. kombinere med dissektioner.

 • Aktiviteter for børn hvortil mange af de ovenstående eksempler kan tilpasses. Der kan dog også organiseres særlige børneaktiviteter såsom fossilafstøbning, udgravninger i sandkasser, farvelægning/krea-hjørne, quizzer, røre genstande, spil, skattejagt på stranden, eller andre aktiviteter og fortællinger om fortidens liv og fossiler.

 • Mød palæontologer / fossil-eksperter fra museer, forskningsinstitutioner og stenklubber, der fremviser noget af deres arbejde og inspirerer med deres fortællinger. Det kan bl.a. handle om fossiljagt i Danmark, præparering af fossiler, eller forskellige former for forskning inden for palæontologi såsom bestemmelse af fortidens klima, alderen af Jordens geologiske lag eller rekonstruktion af forhistoriske økosystemer og dyre- og plantelivets udvikling.

 

 

Grundlaget for de mange arrangementer er i mange tilfælde en lokal interesse for Danmarks fossiler og palæontologi. Derfor er det en god idé at formidle jeres arrangement lokalt. Det kan ske via ophængning af plakat på biblioteker, i supermarkeder eller på skoler, via sociale medier og ved kontakt til lokale medier. Du er også meget velkommen til at dele linket www.fossilfestival.dk og bruge Instagram-hashtagget #FossilFestival.

Her er en række idéer til, hvordan I kan skabe synlighed om jeres aktiviteter under FossilFestival og inspirere andre til at opleve Danmarks palæontologi.

Web

 • Lav en nyhed på jeres forenings hjemmeside om jeres aktiviteter

Facebook

 • Opret jeres egne aktiviteter som en eller flere begivenheder på Facebook
 • Fortæl om jeres aktiviteter, del fotos og links på begivenhedens væg
 • "Synes godt om" og del gerne andres opslag
 • Fortæl venner, medlemmer og familie om jeres aktiviteter i forbindelse med FossilFestival, og inviter dem til at dele, like og kommentere på Facebook

Instagram

 • Tag billeder op til, før, under og efter jeres aktiviteter og læg dem på Instagram. Hashtag gerne jeres fotos med #FossilFestival.

Trykt materiale

 • Hæng plakater op i lokalområdet (skole, daginstitution, bibliotek, købmand, klubhus m.m.)
 • Lav en artikel til medlemsbladet, lokalavisen eller sognebladet om jeres aktiviteter
 • Lav en folder, flyer eller andet trykt inspirationsmateriale
 • Uddel det trykte materiale i lokalområdet

Presse

 • Skriv en pressemeddelelse om jeres aktiviteter
 • Find gode råd til at skrive en pressemeddelelse f.eks. her og her
 • Kontakt lokalpressen og spørg, om de har lyst til at skrive om jeres aktiviteter

Samarbejde

 • Opfordr jeres kommune til at støtte op om FossilFestival ved at synliggøre jeres lokale aktiviteter i deres kanaler
 • Forhør dig om kommunens muligheder for eksponering i by- og gadebilledet
 • Tal med den lokale turistorganisation om mulighederne for synliggørelse i forbindelse med jeres aktiviteter
 • Samarbejd med andre lokale foreninger og henvis til hinandens aktiviteter
 • Overvej mulighederne for at samarbejde med det lokale erhvervsliv

 


Kontakt

Thomas Bang Holm
Projektleder
Danmark Udforsker Fossiler
Statens Naturhistoriske Museum
Mobil: (+45) 93 56 52 11
Mail: tholm@snm.ku.dk 

Følg med på Facebook

Bliv medlem af gruppen Naturens Hus på Statens Naturhistoriske Museum og følg med i nyt fra 'Danmark Udforsker Fossiler' og andre Citizen Science projekter.

Om Danmark Udforsker Fossiler

Danmark Udforsker Fossiler sætter fokus på fossilerne og den viden de kan give os om fortidens, nutidens og fremtidens verden. Gennem forskellige aktiviteter og arrangementer vil Danmark Udforsker Fossiler invitere alle til at gå på opdagelse i Danmarks forhistoriske verden enten fra hjemmet, museet eller naturen.

Fossiler er det perfekte værktøj til en rejse tilbage i tiden, da de er tilgængelige for alle og kan findes på strande, ved klinter eller i råstofgrave. Udover at give et indblik i Danmarks forhistorie, giver fossiler også anledning til at anskue natur, klima, og biodiversitet fra en ny, men samtidigt ældgammel vinkel, der viser, hvordan geologi og biologi spiller tæt sammen i udviklingen af verdenen omkring os. Både for flere millioner af år siden, men også nu.