Citizen Science

Alle kan hjælpe med at forske i den danske natur på Statens Naturhistoriske Museum

Citizen Science-projekter er videnskabelige projekter, hvor du inviteres til at hjælpe med at forske. Forskningen er inden for forskellige emner, og det vil også være forskellige måder, som du kan deltage på.

Læs mere om vores Citizen Science-projekter herunder og find ud af, hvordan du kan blive en del af dem.

Nyheder på Facebook

Naturens Hus på Statens Naturhistoriske Museum

 

I 2023 handler Masseeksperiment om jagten på mikroliv. Skolelever fra hele landet skal ud og kortlægge forekomsten af mos, lav og bjørnedyr.

Hvem kan deltage: Folkeskoleklasser og gymnasieklasser

Status: Projektet er i gang

Læs mere: https://forskning.snm.ku.dk/citizen-science/masseeksperiment/

 

 

'Danmark Udforsker Fossiler' inviterer alle til at dykke ned i fossilernes og geologiens verden fra hjemmet, museet, eller naturen.

Hvem kan deltage: Alle

Status: Projektet er i gang

Læs mere: https://forskning.snm.ku.dk/citizen-science/danmark-udforsker-fossiler/

 

 

 

Naturen summer af liv, når det bliver forår! Træer og blomster springer ud, insekterne sværmer, fuglene vender tilbage fra syd og  pindsvinene pudsler igen i haven. Hjælp os med at registrere hvor og hvornår, du ser de første forårstegn.

Hvem kan deltage: Alle

Status: Projektet er i gang

Læs mere: https://forskning.snm.ku.dk/citizen-science/dk_udforsker_foraaret/

 

 

I DNA på FORKANT bliver landets gymnasieelever en aktiv del af Museets forskning, hvor elever skal hjkælpe med at indsamle og analysere miljøDNA-prøver for at spore invasive, sjældne og toksiske arter i danske fjorde. Projektet samarbjder med Foreningen af Danske Biologer samt samarbejdsgymnasier, hvor der etableres lokale DNA-laboratorier.

Hvem kan deltage: Gymnasieelever

Status: Projektet er i gang

Læs mere: www.dnapåforkant.dk

 

 

Viden om alle arter i Danmark samlet på et sted: Arter. Her kan du fortælle hvilke arter du har set, eller blive klogere på hvilke arter der findes i dit nærområde.

Hvem kan deltage: Alle

Status: Projektet er i gang

Læs mere: https://forskning.snm.ku.dk/citizen-science/arter/

 

 

I Next Generation Lab underviser vi i og arbejder med nye og avancerede naturvidenskabelige metoder, for at blive klogere på vores forhistorie vha. proteinteknologi. 

Hvem kan deltage: Gymnasieelever

Status: Projektet er i gang

Læs mere: www.NextGenerationLab.dk 

 

 

 

 

Med data fra naturvidenskabelig forskning og autentiske og relevante metoder, vil vi åbne forskningen for elever og lærere.

Hvem kan deltage: Grundskole- og gymnasieelever

Status: Projektet er i gang

Læs mere: https://snm.ku.dk/skoletjenesten/forskerdata

 

 

I Plads til liv skal vi samarbejde med ungeværk i København, og sammen med ungeværkets brugere omdanne og ændre deres udendørsområder, så de kan blive levested for endnu flere arter af planter, svampe og dyr. Alt sammen med udgangspunkt i biologiske metoder, så vi kan dokumentere og undersøge de ændringer, som der sker undervejs.

Hvem kan deltage: Brugere på ungeværk

Status: Projektet er i gang

Læs mere: hjemmeside  undervejs

 

 

Alle organismer efterlader DNA-spor der hvor de er. I DNA & Liv analyserer elever vandprøver for miljø-DNA, og finder ud af hvilke arter der findes det sted, hvor vandprøven er indsamlet.

Hvem kan deltage: Gymnasieelever

Status: Projektet er i gang

Læs mere: www.dnaogliv.dk 

 

 

 

 

Fiskere, lystfiskere og alle andre der færdes ved de danske kyster kan hjælpe med at undersøge hvor og hvilke arter af fisk, der findes i Danmark.

Hvem kan deltage: Alle

Status: Projektet er i gang

Læs mere: https://fiskeatlas.ku.dk/

 


 

Insektmobilen er et nyt forskningsprojekt ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, som vil undersøge biodiversiteten af flyvende insekter i Danmark.

Hvem kan deltageAlle med adgang til en bil

Status: Projektet er afsluttet

Læs mere: https://insektmobilen.snm.ku.dk/

 

 

Vi skal udforske naturen i Danmark og finde ud af hvordan arter tilpasser sig lokale miljøer og klima

Hvem kan deltageAlle

Status: Projektet er afsluttet

Læs mere: https://forskning.snm.ku.dk/citizen-science/udforsk/

 

Hjælp specialestuderende, Frederik, med at indsamle billeder af edderkopperne i dit hjem. 

Hvem kan deltage: Alle

Status: Projektet er afsluttet

Læs mere: https://forskning.snm.ku.dk/citizen-science/de-danske-husboende-edderkopper/

 

 

Hjælp med at kortlægge den vilde natur i København, og bliv klogere på de mange vilde arter, som har tilpasset sig livet i byen.

Hvem kan deltage: Alle som bor eller færdes i København

Status: Projektet er afsluttet

Læs mere: https://forskning.snm.ku.dk/citizen-science/vildkbh/