Skoletjenesten og FN's verdensmål

I Skoletjenesten på Statens Naturhistoriske Museum påtager vi os ansvar for klodens og kommende generationers fremtid. Gennem vores forskelige undervisnings- og læringstilbud bidrager vi til at uddanne eleverne med viden og tiltro til at skabe en bedre verden. Det kræver, at de forstår naturen både lokalt og globalt, men også hvordan ny viden bliver til, så de som medborgere kan træffe bæredygtige beslutninger.

Vi vægter elevernes forståelse af vores egen oprindelse som art og organisme i samspil med omgivelserne og de andre arter. For at forstå os selv og vores rolle i verden nu og i fremtiden, så må vi nødvendigvis forstå vores egen oprindelse og udvikling. Skoletilbud og undervisningsmaterialer bidrager afgørende til museets vision: At styrke forbindelsen mellem mennesker og natur.

Alle vores læringsaktiviteter og undervisningsmaterialer til børnehaver, grundskolen og de gymnasielle uddannelser støtter op om Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse. Vores læringsaktiviteter og undervisningsmaterialer er inkluderende, da naturhistorie er vigtigt for alle, ikke kun dem der selv vil være forskere en dag. At forstå naturen, naturhistorien og naturvidenskaben er en væsentlig del af den almene dannelse i et moderne demokratisk samfund.

Vi står midt i komplekse globale udfordringer, som klimaforandringer og tab af biodiversitet, der ikke blot påvirker vores naturlige omverden, men har omfattende konsekvenser for fødevareproduktion, industri og sundhed, lokalt og globalt. Der findes ingen enkle løsninger på disse problemer, men én ting er sikkert: Vi bliver nødt til at forstå naturen og vores naturlige ressourcer for at kunne finde løsninger for en bæredygtig fremtid.

Vores tilbud og tilknyttede mål

Undervisning til børnehaver, grundskole og gymnasier


Udvalgte undervisnings-forløb og materialer

Ice Frontiers

Livets træ

DNA og liv/Real Science

Vild Campus - Læring i naturen

Biodiversitet på Danmarkskortet

Grundstof