Wildlife Photographer of the Year - Skolemateriale

Lad dine elever gå på opdagelse i fotoudstillingen med refleksionsspørgsmål der sætter fokus på, hvordan fotografierne i udstillingen præsenterer trusler i naturen.

Udstillingen ’Wildlife Photographer of the Year’ indeholder 99 billeder i 16 forskellige kategorier. Alle billederne har en historie bag sig.

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL
Spørgsmålene er til brug i særudstillingen Wildlife Photographer of the Year på Statens Naturhistoriske Museum, Østervoldgade 5-7, 1350 København K.
Eleverne kan tilgå spørgsmålene direkte på deres telefoner via en QR-kode. QR-koden hænger i udstillingen.
Du kan også printe spørgsmålene hjemmefra og medbringe til eleverne: Refleksionsspørgsmål til print.
Der er ingen rigtige svar, spørgsmålene har kun til formål at hjælpe eleverne med at reflektere over billederne.

MÅLGRUPPE
Natur/teknologi på 5.-6. klassetrin.
Biologi på 7.-9. klassetrin.

FAGLIGT UDBYTTE
Eleverne får mulighed for selv at reflektere over nogle af de problemer, der er i verden med truede dyr og trusler i naturen.
Eleverne kan bygge på deres egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser og undersøgelser inden for disse emner. De kan perspektivere til ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling i forhold til en bæredygtig udvikling.
Eleverne kan bruge faglige elementer inden for vidensområder til at beskrive, forklare og diskutere naturfaglige spørgsmål på samfundsniveau, og deres betydning på det personlige niveau. Ved at undersøge på egen hånd kan de få en forståelse for hvordan de selv påvirker dyrene og miljøet.

Eleverne kommer gennem spørgsmålene også i kontakt med FN’s Verdensmål
nummer 4 – ’Kvalitetsuddannelse’
nummer 13 – ’Klimaindsats’
nummer 14 – ’Livet i ’Vand’
nummer 15 – ’Livet på Land’

HVORDAN GØR DU?

  • Print evt. refleksionsspørgsmålene på forhånd.
  • Del eleverne op i mindre grupper af 2-3 elever.
    Udlever refleksionsspørgsmål i print til hver gruppe, eller bed eleverne om at scanne QR-koden i udstillingen.
  • Lad elevgrupperne gå rundt, betragte og snakke om billederne i udstillingen ud fra vinklen ’truede dyr og trusler i naturen’.
  • Hver gruppe udvælger et billede, som de synes repræsenterer ’truede dyr og trusler mod naturen’ godt. Herefter kan de tale sig dybere ned i spørgsmålene og gå mere i dybden med billedet og billedets budskab. Spørgsmålene på refleksionsarket lægger op til dialog, diskussion og refleksion.
  • Hvis der er tid, kan eleverne lave samme øvelse med endnu et billede.

VIDERE ARBEJDE HJEMME PÅ SKOLEN
Herunder findes to PDF-filer som indeholder uddybende tekst om trusler og truede dyr. Disse to filer indeholder fakta om Truede dyr og Trusler i naturen og kan bruges til undervisning i klassen efter besøget i ’Wildlife Photographer of the Year’. De kan bruges til gruppearbejde eller præsentationer af nogle af de problemer, eleverne har kigget på i udstillingen.

PDF-filen ’Truede dyr’ omfatter alle de dyr i udstillingen, som er truede. Dokumentet er lavet ud fra IUCN-Red List og beskriver, hvorfor dyret er truet, og hvad der (kan) gøres at redde dyret.

PDF-filen ’Trusler i naturen’ beskriver de trusler, der bliver nævnt i udstillingen. Her beskrives bl.a. ødelæggelse af habitater, miljøforurening, dyr i fangenskab og klimaforandringer. Der er også en kort beskrivelse af alle de dyr i udstillingen, som er påvirket af disse trusler.

Til videre arbejde i klassen kan I finde alle billederne fra udstillingen online her hos Natural History Museum, UK.