forskerdata topbanner

FORSKERDATA - ægte data i naturfagsundervisningen

Forskerdata er en interaktiv portal med autentisk data, som kan bruges direkte i den eksisterende undervisning i naturfagene og matematik på mellemtrinnet og i udskolingen.

Forskerdata vil åbne forskningen for skolerne - og skolerne for forskningen. Med ægte naturvidenskabelige forskningsdata vil projektet styrke autenticitet, aktualitet og relevans i matematikundervisningen for både lærere og elever. Portalen vil samtidig understøtte arbejdet med data på tværs af naturfagene.

Forskerdata tilgængeliggør autentiske og nye data, der sammen med små film tager eleverne med ind i forskningens maskinrum – i felten og i laboratoriet, hvor ny viden bliver til. Platformens let tilgængelige opgaveformuleringer, lektionsplaner og perspektiverende spørgsmål inviterer både lærere og elever til at arbejde undersøgelsesbaseret med autentiske og relevante datasæt, problemstillinger og temaer.

Forskerdata udvikles i foråret 2021.

Besøg betaversionen af Forskerdata, hvor du allerede kan afprøve ét datasæt her.