Mylder på matriklen

Åbent hus arrangement – et arrangement som foregår på samtlige af Kolding kommunes skoler for særlig tilrettelagt undervisning.

Fokus for dagen er at:
Skabe faglig opmærksom omkring specialcentre og – klasser.
Ejerskab til nærområderne.
Socialt samspil mellem elever, forældre og skole.  

Vi skal på dagen ud at undersøge skolernes områder for dyre - og planteliv og herefter på forskellig vis arbejde videre med vores fund.

Der er inviteret eksperter ud for at hjælpe os med at artsbestemme vores fund.