BioBlitz Århus

Lørdag d. 4. juli kl. 10 til søndag d. 5. juli kl. 10.

Bioblitz Aarhus

Så er der endnu engang dømt bioblitz. Denne gang i Aarhus! På bare 24 timer skal vi have kortlagt så meget natur inden for Ringvejen i Aarhus! Basecamp er BioX på Naturhistorisk Museum, hvor laboratoriet er åbent i hele perioden, og hvor man kan komme og være med til at nøgle krapyler. Det bliver vildt hyggeligt, selv om vejrudsigten er noget lummer.

I løbet af de 24 timer skal Vi have registreret alt, hvad der findes af træer, buske, urter, græsser, mosser, laver, sommerfugle, bier, svirrefluer, guldsmede, snegle, edderkopper, krebsdyr, orme, fugle, pattedyr, fisk, krybdyr, padder - kort sagt hele baduljen. Hvem finder flest plante- og dyrearter på 24 timer? Og hvor stor en biodiversitet rummer de forskellige lokaliteter i Aarhus egentlig?

Via Naturbase-appen kan man hurtigt indtaste arter eller uploade et billede af de dyr, fugle eller planter, man ikke lige, ved hvad er. Og alle fund bliver indtastet, så vi kan få kortlagt naturen i Aarhus.

Tag også med ud på vores ture rundt i Aarhus.

Døgnets arrangementer:

- kl. 11: Vennelystparken og Nordre Kirkegård. Mødested Naturhistorisk Museums p-plads.

- kl. 13: Fugletur i Botanisk Have. Mødested: P-pladsen foran væksthusene.

- kl. 15: Krible-krable tur på Godsbanen. Mødested: Indkørslen til REUSE, Carl Bochsgade, 8000 Aarhus C

- kl. 22: Flagermus og natsværmere i Universitetsparken: Mødested Naturhistorisk Museums p-plads.

Arrangementet er en del af projektet Rethink Urban Habitats, der er støttet af Aarhus2017.

Tid: Lørdag den 4. juli 2015, kl. 10.00 til søndag den 5. juli 2015, kl. 09.59.

Basecamp: Naturhistorisk Museum, BioX (indgang ved Ole Worms Allé), lørdag kl. 10 til søndag kl. 9.59.