Forskernes DNA-jagt

Torsdag d. 31. oktober 2019, kl. 12.30-15.00

 DNA findes overalt. I vand, jord, luft, is og mange andre steder. Med molekylærbiologiske analyser af DNA fra forskellige miljøer er det muligt at kortlægge og overvåge bestemte arters udbredelse i naturen.

Tre forskere gør os klogere på, hvad miljø-DNA er, og hvilke metoder man kan bruge til at finde DNA-spor i naturen.

 

OPLÆG

Miljø-DNA afslører arters levesteder v. Peter Rask Møller, Lektor, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet

 Kan en robot spore miljø-DNA under vand? v. Einar Eg Nielsen, Professor, Sektion for Marine Levende Ressourcer, DTU Aqua

 Vilde blomster – et skatkammer af DNA v. Eva Egelyng Sigsgaard, Postdoc, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

 Efter oplæggene afrundes arrangementet med et panelinterview på baggrund af elevernes spørgsmål.

Arrangementet foregår i Auditoriet, Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7, 1350 Kbh K.

Deltagelse kræver tilmelding. Prisen er 25 kr. pr. elev. Lærere har gratis adgang. Prisen inkluderer entré til Geologisk Museum i åbningstiden kl. 10-17 (herunder særudstillingen Meteoritter).

Tilmelding via fokus.ku