Real Science

REAL SCIENCE - gymnasieelever i frontforskning

REAL SCIENCE tager gymnasieelever med helt tæt på forskningen og ind i forskernes maskinrum. Her er de med til at udvikle metoder og indsamle og analysere data og prøver til brug i forskningen.

REAL SCIENCE er støttet af Lundbeckfonden. 

DNA & liv i 2020

I samarbejde med Miljøstyrelsen vil DNA & liv undersøge danske vandområder for at finde miljøDNA. Målet er at detektere udbredelsen af udvalgte ikkehjemmehørende arter.  

Miljøstyrelsen arbejder bl.a. med at sikre den danske natur mod invasive arter. Her kan gymnasieeleverne hjælpe ved både at indsamle mijøDNA-prøve i felten, og udføre laboratorieanalyser af disse i vores DNAlab. 

Tid og tilmelding for både feltarbejde og laboratoriearbejde vil fremgå på vores hjemmeside i løbet af sommeren. Pga. covid-19 vil al aktivitet først finde sted efter begyndelsen af det nye skoleår 2020/2021. 

Om REAL SCIENCE

link til info om REAL SCIENCE

Baggrundsmateriale

link til Baggrundsmateriale

DNA & liv

link til info om DNA & liv

Deltag

link til info om at Deltage