Real Science

REAL SCIENCE - gymnasieelever i frontforskning

REAL SCIENCE tager gymnasieelever med helt tæt på forskningen og ind i forskernes maskinrum. Her er de med til at udvikle metoder og indsamle og analysere data og prøver til brug i forskningen.

REAL SCIENCE er støttet af Lundbeckfonden. 

Nye datoer for undervisning i 2020

I februar og marts 2020 tilbyder vi undervisning i DNA & liv, hvor gymnasieklasser kan arbejde med forskellige metoder til artsbestemmelse. Metoderne omfatter klassisk morfologiske undersøgelser samt molekylærbiologiske undersøgelser af miljøDNA-prøver der analyseres i DNAlaboratoriet ved brug af real time PCR. MiljøDNA-prøverne er indsamlet fra danske havne, hvor formålet med analyserne er at undersøge tilstedeværelsen af almindelige og invasive, marine arter. 

Find mere praktisk information omkring undervisningen via dette LINK, og tilmeld dig og din klasse HER

Om REAL SCIENCE

Baggrundsmateriale

DNA & liv

Deltag