Observation og beskrivelse på Zoologisk Museum

Om materialet

Dette materiale er til brug i udstillingerne, når du med din klasse besøger Zoologisk Museum på egen hånd.

Ved brug af appen Beskriv Verden, skal eleverne udarbejde detaljerede billedebeskrivelser af udstillingsgenstande og knytte egne ord og fagord til deres observationer. Ligesom forskerne på Statens Naturhistoriske Museum, skal eleverne arbejde naturvidenskabeligt når de fokuserer deres iagttagelser på detaljer, forskelle og ligheder.

Du kan vælge mellem emnerne ”Næb, fødder og tæer”, ”Dyrefødder” og ”Horn og gevir”.  Til hvert emne kan du printe elevark og en lærevejledning. I lærevejledningen kan du finde forslag til temaer, som du og dine elever kan arbejde videre med efter museumsbesøget.

Observation og beskrivelse på museet er udviklet til elever fra 3. - 6. klasse.


Næb, fødder og tæer


Dyrefødder


Horn og gevir