Meteoritter

METEORITTER SKOLEMATERIALE

Dette materiale er til brug i udstillingen Meteoritter, når du besøger Geologisk Museum med din klasse på egen hånd. Materialet er tilrettelagt for grundskolens mellemtrin.

Ved gennemførsel af aktivitetsarket kommer eleverne igennem udstillingen og stifter bekendtskab med emner og fagord indenfor natur/teknologi undervisningen i solsystemets dannelse og udvikling. De vil bruge deres egne observationer til at formidle viden om genstande i udstillingen.

Aktiviteterne er delt op i to dele.
Første del består af et udprint som gives til eleverne ved ankomst i udstillingen. Her skal de arbejde sammen i hold af 2-3 elever.
Til anden del af opgaven skal eleverne blive i grupperne og bruge app’en Beskriv Verden, som er udviklet af Statens Naturhistoriske Museum.

Opgaverne om meteoritter er udviklet til grundskolens mellemtrin.

Fælles Mål

Lærervejledning

Aktivitetsark til elever