Covid-19-forbehold i DNA & liv

Senest opdateret: 03. maj 2021

 • Der er kan kun udføres én booking pr. undervisningsdag. Dvs. at der kun er mulighed for én skole i laboratoriet ad gangen. 
 • Undervisningsforløbet  tillader klasser på maksimalt 24 elever. 
 • Elever eller lærer der oplever symptomer på smitte må ikke møde op til undervisningen i DNA & liv. 
 • Klassens lærer skal sørger for at alle elever og lærere kan fremvise et gyldigt coronapas samt ID
 • Alle elever og lærer skal bære mundbind under hele undervisningen samt ved færden på museets indendørs arealer. 
 • Det anbefales at eleverne holder 1 meters afstand - også i pauserne. 
 • Vask hænder hyppigt og brug håndsprit. 
 • Undgå bevægelse rundt i lokalerne. 
 • Undgå berøring med fælles kontaktflader. Fælles kontaktpunkter vil jævnligt bliver aftørret med sprit. 
 • Hold afstand ved gennemgang i smalle passager.
 • Undgå berøring med museets genstande, og vis hensyn over for andre gæster.
 • Færden i museets udstillinger må være i grupper af max. 10 personer.
 • I DNAlab bruges normale laboratoriemæssige værnemidler såsom kittel og engangshandsker. 

Læs mere om museets tiltag for en tryg oplevelse HER