Lars Vilhelmsen

Lars Vilhelmsen

Lektor, kurator, Lektor

Medlem af:

  Primære forskningsområder

  Slægtsskabsforhold og udviklingshistorie af Hvepse i bred forstand (Hymenoptera, 'de Årevingede insekter'). Sammenlignende anatomi og funktionel morfologi af Hymenoptera. Systematik, taxonomi og udbredelseshistorie af hvepsefamilien Orussidae.

  - Hvepse i bred forstand (Hymenoptera) er en af de største organismegrupper på Jorden. Ordenen tæller over 120.000 beskrevne arter. Dens mest kendte medlemmer er dem med social levevis (bier, myrer og gedehamse), men størstedelen af Hymenoptera er snyltehvepse, der angriber andre insekter, fortrinsvis deres larver. Nogle hvepse er dog planteædere (bladhvepse, træhvepse, galhvepse, bier, bladskærermyrer m.fl.). Min forskning sigter på at udrede den overordnede slægtskabshistorie (fylogeni) for Hymenoptera for at kunne øge forståelsen af deres udviklingshistorie og forklare, hvordan de har opnået deres store diversitet. Nøglen til hvepsenes udviklingshistoriske succes er deres mange forskellige tilpasninger til den parasitiske levevis, som de har udviklet til perfektion. Den oprindelige levevis for Hymenoptera er imidlertid ikke at snylte, men at være planteædende. Parasitisme er opstået tidligt i hvepsenes udviklingshistorie for mere end 160 millioner år siden og formentlig kun en enkelt gang.

  - Snyltehvepse-familien Orussidae: Dette er en lille familie på ca. 80 beskrevne arter. Orussiderne er udbredt over hele verden, men er meget sjældne. De er aldrig fundet i Danmark og har intet dansk navn. Deres levevis er ufuldstændigt kendt; de er formodentlig snyltere på billelarver i dødt træ, oftest pragtbiller (Buprestidae) eller træbukke (Cerambycidae). Hunnerne finder byttet ved en form for ekko-lokation, hvor de trommer på træet med følehornene og opfanger de tilbagekastede vibrationer med forstørrede sanseorganer i forbenene. Ægget lægges med en læggebrod, der er flere gange længere end orusside-hunnen og i hvile ligger oprullet inde i kroppen.  Orussidae er særlig interessante, idet de er en af de ældste udviklingslinier indenfor snyltehvepsene og derfor kan formodes at have mange fællestræk med den fælles stamform for alle snyltehvepse. Jeg har arbejdet med at kortlægge Orussidae's diversitet og udbredelseshistorie, og med at undersøge hvordan de finder deres bytte og lægger deres æg.

  Undervisnings- og vejledningsområder

  Kuratering:

  Samlingsansvarlig for Hvepse (Hymenoptera) i samarbejde med Ole Martin.

  Undervisning:

  - Kursus i Entomologi i samarbejde med andre medarbejdere ved Entomologisk Afdeling. Kurset arrangeres af Prof N.P. Kristensen.

  - Sommerkursus i Terrestrisk Zoologi i samarbejde med andre medarbejdere ved Entomologisk Afdeling. Kurset arrangeres af Thomas Pape.

  Interesseområder

  - Kasserer i Dansk Naturhistorisk Forening

  ID: 12709