Tom Schiøtte

Tom Schiøtte

Samlingsmedarbejder

Primære forskningsområder

Faunistik og zoogeografi for arktiske og nordatlantiske, marine mollusker og i et vist omfang for andre hvirvelløse dyr i dette område.

Taxonomi og zoogeografi for Cephalaspidea (den største gruppe skalbærende baggællesnegle).

Aktuel forskning

Udfærdigelse af et revideret artskatalog for grønlandske, marine mollusker med angivelse af disses geografiske og dybdemæssige forekomst samt komplet litteraturliste (sammen med Ole S. Tendal).

Deltagelse i udfærdigelsen af andre reviderede artskataloger for grønlandske invertebrater (sammen med Ole S. Tendal og andre).

Foreløbig publikationsliste

ID: 3880170