Jesper Johannes Madsen

Jesper Johannes Madsen

Forskningsmedarbejder, Akademisk medarbejder FU

Medlem af:

  Primære forskningsområder

  Min faglige interesse er fokuseret på forskellige aspekter af fugles træk og vandringer, inkl. trækstrategier og trækmønstre hos trækfugle, men også spredningsmønstre hos standfugle. Jeg ser det som en vigtig opgave, at indsamle grundlæggende biologisk viden om alle danske fuglearters spredning, trækforhold, trækruter, overvintringsområder, stedtrofasthed, bestandssvingninger m.v., samt at analysere og offentliggøre data.

  Jeg arbejder som projektleder og projektkoordinator på en række større og mindre nationale og internationale forskningsprojekter i Danmark, eksempelvis overvågningsprojekter vedrørende fugleinfluenza og salmonella i vilde fugle, museets Baggrundsmærkningsprojekt der bl.a. har resulteret i bogen Dansk Trækfugleatlas, samt samarbejdsprojekterne vedrørende Kirkeugle, CES Denmark, Ringmærkning af nødstedte fugle, m.fl.

  Jeg har endvidere til opgave, at rådgive, koordinere og motivere museets knap 180 frivillige ringmærkere, specielt i relation til mål og retningslinjer i forhold til projekter.

  Kuratering
  Assisterende leder for samlingerne vedrørende ringmærkede fugle i Danmark, Færøerne og Grønland. Primære ansvarsområder er strategiudvikling, projektstyring og forskningsassistance.

  Formidling
  Jeg arbejder også med formidling der har relation til fugle og ringmærkning og de resultater det afstedkommer. Dette sker bl.a. i form af populære og videnskabelige artikler, nyhedsbreve, pressemeddelelser, via Internettet samt andet informationsmateriale.

  Øvrige hverv
  Repræsentant for Zoologisk Museum i EURING (http://www.euring.org/
  Medlem af British Trust for Ornithology (BTO)
  Medlem af Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
  Medlem af African Bird Club (ABC)
  Medlem af Oriental Bird Club (OBC)

  ID: 3833524