7. marts 2022

Kvindernes internationale kampdag: Statens Naturhistoriske Museum på rette vej

Kampdag

8. marts er kvindernes internationale kampdag. Det fejres på Statens Naturhistoriske Museum. Her har man gennem de senere år arbejdet målrettet på at ændre en historisk skæv kønsfordeling.

DNA Lab

Såvel kultursektoren som forskningssektoren har historisk set været præget af mænd. En kultur, som trods stigende fokus, har vist sig svær at ændre. På Statens Naturhistoriske Museum har man den indstilling, at det kræver en dedikeret indsats at skabe forandring.

- Gennem de seneste år, har vi arbejdet målrettet på, at museet skal være en moderne, velfungerende arbejdsplads. Til det hører forståelsen af, at diversitet bringer os længere. Jeg er derfor stolt af, at vi har bevæget os fra ca. 40 % kvinder blandt de lønnede medarbejdere til en lige kønsfordeling mellem de ansatte i dag. Den udvikling er vel at mærke ikke et resultat af kønskvoter, men afspejler, at vi konsekvent har valgt at ansætte de dygtigste, uanset deres køn, fortæller Peter C. Kjærgaard, direktør for Statens Naturhistoriske Museum.

Udviklingen er særligt til at få øje på i museets ledelse. I 2014 var 74 pct. af museets ledelsesgruppe mænd mod 26 pct. kvinder. I dag er andelen af kvinder i ledelsen steget til 44 pct.

- Vi arbejder ikke med specifikke måltal, men med fokus på diversitet, når vi ansætter. At have en bredt sammensat medarbejderstab sikrer, at vi som museum har det bredeste sæt af kompetencer i spil. Det gælder også i forhold til at ansætte folk med forskellig baggrund. Jeg er derfor stolt af, hvor langt vi er kommet, og jeg tror på, at det afspejler sig i vore resultater, siger Peter C. Kjærgaard, der tiltrådte som museumsdirektør i 2015.

- Det er vigtigt, at vi også i kultursektoren tager ansvar for at skabe positiv forandring i samfundet, fortsætter Peter C. Kjærgaard.

På Statens Naturhistoriske Museum erkender man, at forandring kræver kontinuerligt fokus. Og at man på ingen måde er i mål med opgaven. Det kræver en vedvarende indsats.

- Vi er på rette vej, og jeg er rigtig glad for den udvikling, vi har fået sat i gang på museet. Ikke mindst fordi jeg selv har to piger. Jeg ønsker, at vores døtre vokser op i en verden, hvor de bliver vurderet på deres evner og har samme muligheder som deres brødre, slutter Peter C. Kjærgaard.

Statens Naturhistoriske Museum arbejder aktivt med FNs Verdensmål, herunder Verdensmål 5 om at opnå ligestilling mellem kønnene og at styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Et nyt nationalmuseum for naturen åbner for publikum i København i 2024 med helt nye udstillinger og et fokus på positiv forandring for livet på jorden.