6. august 2021

Nu får digitaliseringen sit eget professorat

Nyt professorat

Digitaliseringen af Danmarks nationale naturarv tager nu for alvor fart med ansættelsen af Kim Steenstrup Pedersen i et nyt delt professorat mellem Statens Naturhistoriske Museum og Datalogisk Institut, Københavns Universitet. Kim Steenstrup Pedersen skal lede en ny enhed der får ansvaret for digitaliseringen af museets 14 millioner genstande. Målet er, at åbne samlingerne, så alle uanset hvor de befinder sig kan få adgang til værdifuld viden om naturens verden.

Kim Steenstrup Pedersen forsker i, hvordan man får computere til at opfatte og fortolke billeddata gennem anvendelse af maskinlæring, digital 3D rekonstruktion og udvikling af nye teknologier til samlingsdigitalisering og artsbestemmelse, blandt andet inden for naturhistoriske samlinger og biodiversitetsovervågning.

- Kim Steenstrup Pedersen har den helt rigtige profil til at arbejde med de opgaver, vi står overfor med at digitalisere de mange genstande, der udgør vores store samlinger. Det er helt centralt i vores arbejde med at demokratisere og gøre vores samlinger tilgængelige for både forskere, undervisere, studerende, naturforvaltere, grønne foreninger, virksomheder, ja, alle med en interesse for vores fantastiske natur, siger Peter C. Kjærgaard, direktør for Statens Naturhistoriske Museum

- Den centrale del af min forskning er at lære computeren at ’se’ objekter. Det vil sige udvikle algoritmer, der får en computer til at opfatte og fortolke billeddata. Det bliver derfor utroligt spændende at stå i spidsen for det team, der skal gøre det muligt for alle at gå på opdagelse i flere hundrede års indsamlet materiale fra hele jorden i museets samlinger, siger Kim Steenstrup Pedersen.

Ansættelsen af Kim Steenstrup Pedersen er den seneste i rækken af nye kuratorer, der skal være med til at løfte forskningen og varetagelsen af Danmarks nationale naturhistoriske samlinger til nye højder. Læs mere om de tre andre nye kuratorer på museet.

- Som museum skal vi være med til at sikre det bedste grundlag for en mere bæredygtig fremtid, bidrage med vigtig viden for at håndtere biodiversitets- og klimakrise, og inspirere børn og unge til at være med til at skabe positiv forandring for livet på jorden. Her spiller digitaliseringen af samlingerne en vigtig rolle fordi, at du med få klik på computeren kan få adgang til en verden af viden, der hidtil har været forbeholdt de særligt privilegerede forskere der fysisk har besøgt samlingerne. Med afsæt i dyb faglighed og stort engagement vil vores nye kuratorer indgå i et stærkt tværvidenskabeligt fællesskab og arbejde med de nyeste metoder og teknologier inden for palæontologi, botanik, zoologi og digital naturhistorie, fortæller Peter C. Kjærgaard.

Foto: Anders Drud, Statens Naturhistoriske Museum

Fakta

Foto: Frederik Wolff, Statens naturhistoriske Museum

Kim Steenstrup Pedersen har en M.Sc. grad i 1999 og en ph.d. i 2003, begge i datalogi fra Institut for Datalogi (DIKU), Københavns Universitet, Danmark. Han har også en B.Sc. grad i fysik fra Københavns Universitet.

Han har tidligere været ansat ved IT -Universitetet i København. Han kommer fra en stilling som lektor ved DIKU.

Hans primære forskningsinteresser inkluderer emner som computersyn, billedanalyse og maskinlæring, især genkendelses- og detektering af objekter, sporings- og bevægelsesmodeller og stokastiske billedmodeller. Han arbejder i øjeblikket med applikationer af computersyn inden for naturhistoriske samlinger, biodiversitetsovervågning, landbrug og præcisionslandbrug, astronomi og industrielle applikationer.

Kim Steenstrup Pedersen tiltræder professoratet den 1. august 2021.

Foto: Frederik Wolff, Statens naturhistoriske Museum