13. juli 2021

Mød museets nye kuratorer

Nyansatte

Det er med stor glæde, at vi kan præsentere fire nye kuratorer på Statens Naturhistoriske Museum, der sammen med dygtige kolleger skal være med til at løfte forskningen og varetagelsen af Danmarks nationale naturhistoriske samlinger til nye højder.

Vi står overfor nogle store udfordringer både som museum og som samfund. Med et stort nyt nationalmuseum for naturen på vej og nyt hjem til forskning, formidling og Danmarks største museumssamling er der nok at tage fat på. Vi skal sikre det bedste grundlag for en mere bæredygtig fremtid, bidrage med vigtig viden for at håndtere biodiversitets- og klimakrise, og inspirere børn og unge til at være med til at skabe positiv forandring for livet på jorden. Med afsæt i dyb faglighed og stort engagement vil vores nye kuratorer indgå i et stærkt tværvidenskabeligt fællesskab og arbejde med de nyeste metoder og teknologier indenfor palæontologi, botanik, zoologi og digital naturhistorie.

Laura Cotton er ny adjunkt og kurator (Palæontologi). Hun er uddannet fra Oxford University og Cardiff University, og har en museumsbaggrund fra Naturalis Biodiversity Center og Florida Museum of Natural History. Hendes forskning fokuserer blandt andet på ændringer i biodiversitet i lavvandsområder under hastig klimaforandring. Hun har lavet feltarbejde i Tanzania, Madagascar, Armenien og ved den amerikanske golfkyst. Hun begynder i stillingen 1. september 2021. Følg Laura på Twitter.

Mark Scherz er ny adjunkt og kurator (Vertebratzoologi). Han er uddannet fra University of Edinburgh og Ludwig-Maximillians Universität München. Med udgangspunkt i reptiler og amfibier arbejder han med spørgsmål indenfor evolution, taxonomi, makroøkologi og artsdannelse. Tidligere i år modtog han CETAF’s pris for excellent samlingsbaseret forskning. Han begynder i stillingen d. 1. september 2021. Følg Mark på Twitter.

Natasha de Vere er ny lektor og kurator (Botanik). Hun kommer fra en stilling som forskningschef i National Botanic Garden of Wales og lektor på Aberystwyth University. Forskningsmæssigt fokuserer hun blandt andet på biodiversitetsbevarelse og interaktion mellem planter og bestøvere. Hendes samlingsarbejde benytter sig af genomiske analyser, computer vision og machine learning til at besvare spørgsmål om planters økologi og naturbevarelse. Hun begynder i stillingen d. 1. september 2021. Følg Natasha på Twitter.

Kim Steenstrup Pedersen er ny Professor i Computer Vision og Digital Naturhistorie, og kurator for de digitale samlinger. Han tiltræder i et nyoprettet delt professorat mellem Statens Naturhistoriske Museum og Datalogisk Institut på Københavns Universitet. Han skal lede en ny enhed for digitaliseringen af museets 14 millioner genstande. Hans forskning fokuserer på hvordan man kan få computere til opfatte og fortolke billeddata gennem anvendelse af metoder indenfor computer vision, machine learning og digital 3D rekonstruktion, og udvikling af nye teknologier til samlingsdigitalisering og artsbestemmelse. Han begynder i stillingen d. 1. august 2021.