14. december 2020

Banebrydende værk om fugle var 20 år undervejs

Ny bog

Nyt storværk om spurvefugle har været mere end 20 år undervejs og ventet med længsel af ornitologer og fugleelskere.

"The Largest Avian Radiation - The Evolution of Perching Birds, or the Order Passeriformes" fortæller den bemærkelsesværdige historie om, hvordan spurvefugle har spredt sig over hele verden.

Bogens hovedforfatter og redaktør er Jon Fjeldså, professor emeritus ved Statens Naturhistoriske Museum. Han har sammen med to med-redaktører og 19 forfattere fra blandt andet Danmark og Sverige brugt 20 år på at skabe det imponerende værk om spurvefugle - en fagterm som også dækker alle sangfugle og mere end 6.200 arter.

"Vi begyndte faktisk arbejdet med fugle-DNA allerede sidst i 80'erne, straks der forelå teknikker som gjorde sekventering af arternes forskellige gener nem. Men da amerikanske forskere i år 2000 meldte ud, at de ville lave dna-fylogeni - eller afstamning - for alle fugle, besluttede jeg, sammen med kolleger i Stokholm, at vi ville tage os af spurvefuglene, som udgør 2/3 af alle arter i verden", fortæller Jon Fjeldså.

Afstamningens historie
The Largest Avian Radiation præsenterer og forklarer en revideret klassifikation, der afspejler spurvefuglenes fylogenetiske historie. Den nye viden viser, at mange af de gamle evolutionære slægter har en 'livsstrategi', der betyder, at de er stavnsbundne til deres oprindelsesområde, eller kun har gennemgået en begrænset spredning.

"Et godt eksempel er når standfugle er kooperativt ynglende, hvor et gammelt par holder sammen på en familiegruppe. Ungerne kan først danne nye grupper, når den dominante fugl er død. Det betyder, at disse fuglearter har svært ved at flytte sig fra det område, hvor de er født. Men der er efterhånden opstået arter, hvor hannen og hunnen kun er sammen i yngleperioden. Resten af tiden kan de bevæge sig i flokke over store afstande - fx til nye kontinenter - hvor de tilpasser sig til de nye muligheder", fortæller Jon Fjeldså.

Arbejdet med forskningen bag bogen har afsløret, at der kun få gange i løbet af sangfuglenes evolution er sket ændringer med en ny livsstrategi, som medfører at en stamform i løbet af kort tid kunne give ophav til et stort antal nye arter, der spreder sig til nye kontinenter. I dag er kun 5 ud af 147 familier af spurvefugle repræsenteret på alle kontinenter undtagen Antarktis.

Over 20 års forskning
Bogen formidler forskningsgruppens mere end 250 afhandlinger, og målet med forskningen er at fremme udviklingen af ​​en samlet teori for, hvordan den store variation af Jordens biodiversitet skabes. Ud over at beskrive den reviderede evolutionære historie for spurvefugle, identificerer forskerne derfor også de tilpasningsændringer, herunder skift i livshistoriske strategier, der ligger til grund for større evolutionære forandringer og ekspansion.

Med mere end 6.200 arter repræsenterer spurvefuglene en af ​​de mest bemærkelsesværdigt hurtige tilfælde af udvikling af nye arter. Nye DNA-undersøgelser har dramatisk ændret forståelsen af ​​de evolutionære forhold, for tilsyneladende stammer alle spurvefugle fra Sydamerika, Antarktis og Australien, efter at en global katastrofe havde udslettet det meste af det gamle jordliv, inklusive store dinosaurer og tidlige fugle.

En vigtig tilpasning var ændringer af knoglerne og senerne i foden, som gjorde det muligt for spurvefuglene at gribe fat i tynde plantestængler, eller endda klatre på ru klipper. Det blev med tiden en af de vigtigste evolutionære forandringer for denne gruppe fugle, for den åbnede for at fuglene kunne udnytte føderessourcer i vegetationen som næsten ingen andre fugle. Det gav spurvefuglene en stor konkurrencemæssig fordel under deres koloniseringen af Jorden.

"Vi ser, hvordan en tilsyneladende konstant udviklingshastighed for nye arter er mulig på grund af hurtig spredning i nye økologiske nicher, herunder øhav. Samtidig er der en ekstraordinær ophobning af arter med en meget lille udbredelse i visse tropiske bjergkæder", fortæller Jon Fjeldså. 

400 smukke illustrationer
Værket afslører dermed den bemærkelsesværdige, og aldrig før fortalte historie om, hvordan spurvefuglene diversificerede og spredte sig over hele verden. Den præsenterer og forklarer også den nye klassifikation, der afspejler afstamningens historie.

Jon Fjeldså er - ud over en sin mangeårige forskning - også kendt som en fremragende illustrator, og han har også stået for de mange meget smukke illustrationer i Bogen.

"Jeg har tegnet hele mit liv, og det har været en ekstra passion for mig. Så bogen med de over 400 illustrationer, som har været over 20 år undervejs, er et livsværk for mig" fortæller Jon Fjeldså.

Bogen "The Largest Avian Radiation - The Evolution of Perching Birds, or the Order Passeriformes" udgives af forlaget Lynx Natural History Publishing. Læs mere om bogen her.