30. marts 2020

Svensk kongeørn på besøg på Fyn

Ringmærkning

En flot, ung kongeørn dukkede pludselig op den 11. januar 2020 over skovene ved Nørre Søby syd for Odense. Til stor glæde for mange besøgende blev den unge kongeørn i Nørre Søby frem til den 9. marts. Fuglen nåede derfor at blive et yndet fotoobjekt, og billederne viste, at ørnen var ringmærket.

Foto: Leif Sørensen
Foto: Leif Sørensen

Ringmærkningscentralen på Statens Naturhistoriske Museum fik tilsendt mange billeder af fuglen, især i flugt, hvor det lykkedes at tyde numrene på de to ringe. Det viste sig, at fuglen er svensk, og via den svenske ringmærkningscentral fik museet oplyst, at ørnen blev mærket den 21. juni 2019 som led i et større nationalt ringmærkningsprojekt. Ørnen var den eneste unge i en rede i Gävleborg Län nord for Stockholm, der blev mærket. Gävleborg Län ligger omkring 750 km fra Nørre Søby på Fyn.

Kongeørnen er en sjælden vintergæst i Danmark med kun op til fire fugle pr. år på landsplan. Hvor disse vintergæster kommer fra, ved vi meget lidt om. Tidligere er blot tre udenlandske ringmærkede kongeørne fundet i Danmark; én fra Estland og to fra Sverige.

Foto: Leif Sørensen
Foto: Leif Sørensen

Kongeørnene bor i Nordjylland
I Danmark yngler en meget lille bestand kongeørne på fem par – alle i Nordjylland. Statens Naturhistoriske Museum har siden 2015 mærket en håndfuld kongeørneunger med GPS-sender for at finde ud af, hvor ungerne fra den danske bestand overvintrer, og hvor de slår sig ned for at yngle. De første to unger fra hhv. Tofte Skov og Høstemark Skov i Nordøsthimmerland fulgtes i deres første efterår ned gennem Jylland til Nordtyskland (se kort). Her opholdt de sig vinteren over inden for et relativt lille område, og i foråret fløj de begge tilbage til Nordøsthimmerland, hvor de siden har slået sig ned. Læs mere om SNM’s kongeørneprojekt her: https://rc.ku.dk/goldeneagle/

Det bliver spændende at se, om kongeørnen fra Fyn bliver set andre steder, om den slår sig ned i Danmark eller om den vender tilbage næste vinter. Hold godt øje med ringmærkede fugle generelt, tag nogle billeder af dem og ringen, og send dem til Ringmærkningscentralen (ringing@snm.ku.dk).

Se kortet på https://rc.ku.dk/goldeneagle/: Kortet viser færden af to unge kongeørne med GPS-sender fra hhv. Tofte Skov og Høstemark Skov. I deres første leveår kom de vidt omkring. Sidenhen har de været stationære i Nordøsthimmerland.


Fakta om Projekt kongeørn
I 2015 fik to kongeørne fra Lille Vildmose, Nordøsthimmerland påført GPS-sendere. Den ene var en hanfugl fra Høstemark Skov og den anden var en hunfugl fra Tofte Skov. GPS-senderne sættes på de unge ørne, mens de stadig er i reden, og i dag har 3 danske kongeørne GPS-sender. Kongeørnen har ynglet fast i Danmark siden 1999, og der er i alt klækket 44 unger. Men kun meget få unge kongeørne slår sig ned i Danmark, og antallet af ynglepar stiger derfor meget langsomt. Data fra GPS-senderne giver os et detaljeret indblik i hvilke områder de danske kongeørne foretrækker og slår sig ned i. Det er afgørende viden hvis vi skal forbedre forholdene for kongeørne i Danmark, så der forhåbentligt kommer flere ynglepar. Projektet er støttet af Aage V. Jensen Naturfond. Læs mere om Projekt kongeørn, se video om hvordan GPS-senderen sættes på kongeørnen og følg de danske kongeørne på: https://rc.ku.dk/goldeneagle/


Fakta om ringmærkningen
Ringmærkning af vildtlevende fugle udføres med videnskabeligt formål og er en af de væsentligste metoder inden for ornitologien. En let metalring med et løbenummer og en adresse omkring en fugls ben kan på en pålidelig og harmløs måde frembringe værdifulde viden om fuglenes biologi bl.a. viden om fugles trækruter, levealder, stedtrofasthed og dødsårsager.

Ringmærkning af vildtlevende fugle i Danmark hører under ”Lov om jagt og vildtforvaltning”. Mærkning af fugle må kun ske efter dispensation fra Miljøstyrelsen. Statens Naturhistoriske Museum på Købehavns Universitet og DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi på Århus Universitet har bemyndigelse til at udstede licenser til fangst og ringmærkning af fugle i Danmark.

Ringmærkning ved hjælp af frivillige foregår i dag over hele verden. Ringmærkningscentralen i Citizen Science sektionen på Statens Naturhistoriske Museum koordinerer ringmærkning udført af frivillige ringmærkere i Danmark og på Færøerne. Lær mere her https://rc.ku.dk/