25. november 2019

Smukt opslagsværk om Danmarks havalger

Opslagsværk

Et ny to-bindsværk om Danmarks havalger er det mest omfattende opslagsværk nogensinde. Værket indeholder beskrivelser af de ca. 373 fastsiddende rød-, brun, og grønalger (marine makroalger), som er registreret fra de danske farvande.


De første skridt til det store 2-binds opslagsværk blev taget i 1996-97, hvor  Ruth Nielsen, den ene af de to forfattere, tog på vinterindsamling, hvor de første alge-prøver blev fundet. I dag har Ruth Nielsen og hendes medforfatter, Steffen Lundsteen, beskrevet 373 forskellige arter fra de danske farvande.

Bøgerne fortæller om dansk algeforsknings historie, algernes vækstbetingelser, årstidsvariationer, opbygning og de særlige træk, som adskiller rødalger, brunalger og grønalger. Et afsnit giver desuden en udførlig vejledning i, hvordan man indsamler alger og presser dem til herbarier, og hvordan man fremstiller dyrker algekulturer. Desuden et lille afsnit om anvendelse af alger i mad med henvisning til supplerende litteratur. 

Forud for udarbejdelsen af bogen er gået mange års indsamling på alle årstider, og både fra kystnære lokaliteter på lavt vand og fra dybere liggende stenrev. På stenrevstogterne var Steffen Lundsteen en af dykkerne og Ruth Nielsen tog vare på de indsamlede alger. Indsamlingerne udgør nu en større del af Statens Naturhistoriske Museums danske algeherbarium.

Bøgerne er rigt illustrereret, så de kan bruges til identifikation af de mange forskelige alger. Amatører eller almindelige strandvandrere vil have glæde af det righoldige billedmateriale, som også gør Danmarks Havalger uundværlig for alle, som arbejder professionelt med den danske natur, er undervisere eller studerende. En stor hjælp er også en liste med forklaringer af de vigtigste fagtermer, som er anvendt i beskrivelser af slægter, arter og i bestemmelsesnøglerne, som findes i bind 2.

Arterne præsenteres med latinske artsnavne og mange danske navne som pudderkvastalge, pølsetang, søkartoffel, stjernehår, koralgaffel, sommersalat, rosenhinde og knold-og-tot-alge.

Både Ruth Nielsen og Steffen Lundsteen er uddannede biologer med speciale i marine makroalger, og de har stor erfaring både med videnskabelige undersøgelser og undervisning ved havbiologiske kurser på Aarhus og Københavns universiteter.