2. januar 2019

Botanisk Have certificeret efter international standard

BEVARING

Botanisk Have i København er netop blevet certificeret som værende en botanisk have af international standard af Botanic Gardens Conservation International (BGCI), der er verdens største netværk for bevaring af planter. Det betyder, at haven lever op til en række klare kriterier, bl.a. at den huser en plantesamling, hvori arterne er bestemte og af kendt vild oprindelse og som indgår i forskning, formidling og undervisning, samt at Botanisk Have deltager i international naturbevarelse, primært ved at dyrke udryddelsestruede planter.

Betegnelsen botanisk have er ikke mønsterbeskyttet og derfor i princippet noget, alle frit kan kalde deres lokale park. Der er dog udbredt enighed om, at botaniske haver og arboreter er institutioner, der grundlæggende arbejder med plantebevaring, formidling, forskning og undervisning, og for at fremhæve netop disse aspekter, har BGCI for nyligt etableret et akkrediteringssystem for botaniske haver, der kræver, at en række kriterier skal være opfyldt, før man kan opfatte en have som en officiel, akkrediteret botanisk have.

Foto: Statens Naturhistoriske Museum.

- Botanisk Have i København er en af Europas ældste, og vi er meget glade for at have opnået akkrediteringen af BGCI, siger professor Ole Seberg, der er leder af Botanisk Have i København. Han tilføjer:

- Akkrediteringen gælder for de næste fem år og er vigtig for os, fordi den viser, at vi bidrager til BGCI’s mål. Det er helt i tråd med, at vi er en del af Statens Naturhistoriske Museum, der er hovedmuseum for naturhistorien i Danmark, og at vi derfor har en central rolle i at bevare Danmarks naturarv. Men det er også vigtigt at sige, at BGIC’s akkreditering ikke er lavet for at udelukke andre haver fra at kalde sig en botanisk have – man kan godt spiller en vigtig rolle i vores forståelse af naturen selvom man ikke er blåstemplet af BGCI.

I dag findes der 10 haver i Danmark, der betegner sig selv som en botanisk have. Medregner man også arboreter, der er specialiseret i dyrkning af vedplanter, vokser tallet til 14. Af disse er kun to medlemmer, mens yderligere otte er registret af BGCI. På verdensplan regner man med, at der er omkring 1775 institutioner i 148 lande, der alle ser sig selv som botaniske haver.

BGCI’s krav til en botanisk have

  • Den er åben for publikum
  • Det er en permanent plantesamling, der er indsamlet på basis af videnskabelige kriterier f.eks. fra et særligt geografisk område, er truede, f.eks. rødlistede arter eller er endemiske
  • Planterne er for hovedpartens vedkommende af dokumenteret, kendt vild oprindelse
  • Planterne er tydeligt etiketterede, og etikken skal angive herkomst, familie- og artsnavn
  • Plantesamling er konstant moniteret og vedligeholdt
  • Planterne anvendes i videnskabelig og/eller hortikulturel forskning
  • Haven indgår i samarbejde og vidensudveksling med tilsvarende institutioner
  • Der formidles viden om planter til de besøgende
  • Der forgår et international frøbytte og deling af plantemateriale med andre botaniske haver, arboreter og forskningsinstitutioner

Læs mere her: www.bgci.org