24. september 2018

Madeleine Ernst modtager pris for excellent ph.d.-projekt

hyldest

Ph.d.-priserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, SCIENCE, er blevet uddelt siden 2014 og er en hyldest til tre fremragende og berigende ph.d.-projekter i årets løb. Foruden et diplom og æren følger der 25.000 kr. med til prismodtagerne. I år gik en af priserne til Madeleine Ernst fra Statens Naturhistoriske Museum.

Madeleine Ernst har i sit ph.d.-projekt udviklet en ny metode til at forstå planternes kemiske forsvar og til at finde nye lægemidler fra planter ud fra deres evolutionshistorie.

Gennem evolutionen har planterne udviklet et meget stort antal sofistikerede forsvarsstoffer til at undgå at blive spist og for at bekæmpe sygdomme. En stor del af de lægemidler, vi kender i dag, kommer oprindeligt fra planter eller er inspireret af plantestoffer. Kun godt 15 % af verdens flere hundrede tusinde forskellige planter er imidlertid undersøgt for gavnlige naturstoffer.

- Madeleines ph.d.-arbejde er banebrydende ved at kombinere viden om planternes evolution med de nyeste kemiske metoder, såkaldt molecular networking, hvilket gør os i stand til at forudsige, hvilke planter der med større sandsynlighed vil kunne give os nye lægemidler, siger vejleder og professor Nina Rønsted ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.

Madeleines arbejde har taget udgangspunkt i Botanisk Haves samlinger af vortemælkslægten til at skabe et nyt overblik over, hvilke af de godt 2.000 arter på verdensplan, der kan påvirke vores immunforsvar.

Madeleine Ernst arbejder nu som postdoc ved University of California, San Diego.