5. september 2018

Solidaritetserklæring fra naturhistoriske museer verden over

brasilien

Statens Naturhistoriske Museum udsender sammen med et internationalt netværk af verdens førende naturhistoriske museer en solidaritetserklæring som reaktion på den voldsomme brand, der forleden ødelagde Brasiliens nationalmuseum. De øvrige museer i netværket er: American Museum of Natural History, Denver Museum of Nature & Science, Field Museum, Museum National d'Histoire Naturelle, Museum für Naturkunde, Naturalis Biodiversity Center, Natural History Museum London, Natural History Museum of Los Angeles County, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Royal Ontario Museum og Smithsonian National Museum of Natural History.

Erklæringen lyder:

I solidaritet med Brasiliens nationalmuseum

Søndag aften ødelagde en massiv ildebrand Brasiliens nationalmuseum. Museet blev grundlagt for 200 år siden og er Brasiliens ældste videnskabelige institution og et af de største og mest berømte museer i Latinamerika med en samling på 20 millioner genstande.

Det er med dybtfølt sorg over tabet, at vores museer sammen sender vores kondolence til vores kolleger i Brasilien og befolkningen. Værdien og vigtigheden af de samlinger, der er gået tabt under denne tragiske begivenhed, kan ikke overvurderes. Nationalmuseet er hjemsted for genstande, der rummer uvurderlig værdi for videnskaben – fra vigtige genstande fra den brasilianske videnskabelige og kulturelle arv til den historiske museumsbygning. Dette er et tab ikke kun for Brasilien, men for verden.

Tider som disse er en påmindelse om naturhistoriens betydning. Naturhistoriske museer dokumenterer, beskytter og hylder naturens verden. Vores samlinger er tilsammen et uvurderligt bibliotek over øjeblikke fra livet på Jorden – hver genstand er en vigtig optegnelse over, hvordan verden blev til det, den er i dag samt et fingerpeg om, hvordan vi kan beskytte den i fremtiden.

Selvom vi ikke kan ændre på weekendens begivenheder, forpligter vi os som naturhistoriske museer fortsat til at samarbejde om at bruge vores samlinger og fælles videnskabelige ekspertise til at generere og beskytte viden, der kan bruges af verdenssamfundet. Mens vores kolleger i Brasilien ser mod fremtiden, forpligter vi os til at støtte dem i de kommende uger, måneder og år.


Standing in solidarity with the National Museum of Brazil

On Sunday evening, a massive fire devastated the National Museum of Brazil. Founded 200 years ago, the museum is Brazil's oldest scientific institution and one of the largest and most renowned museums in Latin America, with a collection of 20 million artifacts and specimens.

It is with a profound sense of loss that our museums share our condolences with our colleagues in Brazil and the public they serve. The importance of the collections lost during this tragic event cannot be overstated. The National Museum is home to priceless artifacts and specimens that hold incalculable value to science—from major pieces of Brazil’s scientific and cultural heritage, to the historic building itself, this is a loss not only for Brazil but for the world.

Times like these are a sobering reminder that natural history matters. Natural history museums document, protect, and celebrate the natural world. Our collections are an invaluable library of moments of life on Earth—each artifact and specimen is a crucial record of how the world became what it is today and a clue into how we can protect it in the future.

While we can’t change the events of this weekend, we as natural history museums remain committed to working together to use our collections and collective scientific knowledge to generate and safeguard information that can be used by the worldwide community. As our colleagues in Brazil look to the future, we commit to supporting them in the coming weeks, months, and years.


Em solidariedade ao Museu Nacional do Brasil

No domingo à noite, um enorme incêndio devastou o Museu Nacional do Brasil. Fundado há 200 anos, o museu é a instituição científica mais antiga do Brasil e um dos maiores e mais renomados museus da América Latina, com uma coleção de 20 milhões de artefatos e espécimes.

É com um profundo sentimento de perda que compartilhamos nossas condolências com nossos colegas no Brasil e com o público brasileiro em geral. A importância das coleções perdidas durante este evento trágico é incomensurável. O Museu Nacional abrigava artefatos inestimáveis e espécimes que têm valor incalculável para a ciência. Desde artefatos de suma importância para o patrimônio científico e cultural do Brasil até o prédio histórico em si, essa é uma grande perda não só para o Brasil mas para o patrimônio mundial.

Eventos como esse são um alerta para a importância da história natural e cultural do planeta. Museus como os nossos documentam, protegem e celebram o mundo natural. Nossas coleções são uma inestimável biblioteca de momentos da vida na Terra. Cada artefato e espécime é um registro crucial que nos mostra como o mundo se tornou o que é hoje e também uma pista fundamental que nos guia para respostas sobre como podemos protegê-lo no futuro.

Embora não possamos mudar os eventos deste fim de semana, nós, como museus de história natural, continuamos comprometidos em trabalhar juntos para usar nossas coleções e o poder científico coletivo para gerar e proteger informações que podem ser usadas pela comunidade mundial. No momento em que nossos colegas no Brasil olham para o futuro, nos comprometemos a apoiá-los nas próximas semanas, meses e anos.

Ellen V. Futter
President
American Museum of Natural History

George Sparks
President & CEO
Denver Museum of Nature & Science

Richard W. Lariviere
President & CEO
Field Museum

Bruno David
President
Museum National d'Histoire Naturelle

Johannes Vogel
Director General
Museum für Naturkunde

Edwin J.F.B. van Huis
General Director
Naturalis Biodiversity Center

Peter C. Kjærgaard
Director
Natural History Museum of Denmark

Sir Michael Dixon
Director
Natural History Museum London

Lori Bettison-Varga
President & Director
Natural History Museum of Los Angeles County

Camille Pisani
Director
Royal Belgian Institute of Natural Sciences

Josh Basseches
Director & CEO
Royal Ontario Museum

Kirk R. Johnson
Sant Director
Smithsonian National Museum of Natural History