6. august 2018

Naturlige processer kan forstærke global opvarmning

Global opvarmning

Hvis jordens temperatur stiger 2 °C, er der risiko for en dominoeffekt, der betyder, at den ikke stopper der. Vi risikerer at sætte gang i en række naturlige fænomener, som er med til at varme kloden yderligere op. Det viser ny forskning, som netop er offentliggjort af et internationalt forskerhold med deltagelse af Center fra Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet.

Studiet, som er offentliggjort i det anerkendte tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences, har fået forskerne til at konkludere, at de beslutninger som det globale samfund træffer i det kommende årti eller to, får enorm indflydelse på klodens videre udvikling de næste 10 til 100 tusinde år. Medforfatter Professor Katherine Richardson, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet, uddyber:

"Menneskers udledning af drivhusgas er ikke det eneste, der har betydning for jordens temperatur. Vores studie viser, at menneskeskabt global opvarmning kan starte en række naturlige processer, ofte kaldet "feedbackeffekter", som medfører yderligere opvarmning af jorden - selv hvis vi stopper drivhusgasudledningen. Konsekvensen ved denne situation er, at store dele af jorden bliver ubeboelig for liv, som vi kender det i dag"

Fremtiden kan blive 4-5°C varmere med 10-60 m. højere vandstand

Hvis der sættes gang i klodens naturlige processer, vurderer forskerne, at jordens gennemsnitstemperatur vil stige 4-5°C i forhold til før industrialiseringen og vandstanden med 10-60 m. Nogle af de processer, der sættes i gang, er optøning af permafrost, som indeholder betydelige mængder metangas, reduktion af klodes snedække, som i dag sender en del af solens varme tilbage til rummet og havets evne til at optage CO2. Katherine Richardson, forklarer:

"Fordi det er naturlige processer, kan de sandsynligvis ikke stoppes, når de først er sat i gang. Så det er nu vi skal handle. Med klimaforandringerne har vi vist, at vi som mennesker er i stand til at påvirke jordens systemer. Derfor bør vi også kunne påvirke dem i en positiv retning. Det kræver dog ikke kun, at vi stopper drivhusgasudledningen, med også, at vi aktivt øger jordens oplagring af CO2. Det betyder rent ud sagt, at der er behov for fundamentale forandringer i vores samfund"

Kortet viser de naturlige processer, som vi risikerer at starte når temperaturen stiger. Farverne: gul (1-3°C), orange (3-5°C) og rød (>5°C) afspejler hvor meget temperaturen skal stige for at sætte gang i de forskellige processer. Pilene viser hvordan de gensidigt påvirker hinanden (Kilde: Steffen et al. (2018) Trajectories of the Earth System in the Anthropocene. Proceedings of the National Academy of Sciences). Download pressebillede.

I dag er jordens gennemsnitstemperatur mere end 1°C højere end før industrialiseringen. For hvert 10. år stiger den 0,17°C. Forskerne har kigget tilbage i jordens historie, og det viser sig, at den globale temperatur aldrig har ligget stabilt på hvad, der er svarer til 2 °C over tiden før industrialiseringen.

"Vi ved faktisk ikke om det er muligt at begrænse temperaturstigningen til 2°C, som det blev aftalt under klimatopmødet i Paris. Vores studie tyder på, at vi på det tidspunkt allerede vil have skubbet til den første dominobrik, og sat gang i en ustoppelig proces mod et meget varmere klima", slutter Katherine Richardson.

Læs studietTrajectories of the Earth System in the Anthropocene (link)

Kontakt

Professor Katherine Richardson
e-mail: kari@science.ku.dk 
Skype: katherine.richardson532