14. september 2018

Gigantisk museumssamarbejde forener 1,5 mia. naturhistoriske genstande

FORSKNINGSINFRASTRUKTUR

Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet huser ca. 14 mio. genstande; skeletter, skind, dyr i sprit, insekter på nål, planter på herbarieark, fossiler, mineraler, meteoritter og meget mere fra hele verden, indsamlet gennem 400 år. Samlingen er i sig selv en vigtig forskningsressource. Hver genstand er et vidnesbyrd om naturens tilstand på et givet sted til en given tid og dokumenterer dermed livets mangfoldighed og udvikling på Jorden. Nu indtræder Statens Naturhistoriske Museum i et nyt samarbejde af hidtil ukendte dimensioner. Det fælleseuropæiske initiativ kaldet DiSSCo (Distributed System of Scientific Collections) omfatter 115 museer fra 21 europæiske lande og vil forene museernes i alt 1,5 mia. genstande digitalt, så de til sammen udgør et gigantisk stykke forskningsinfrastruktur.

Vådpræparat fra magasinerne på Statens Naturhistoriske Museum. Foto: Jens Astrup, Statens Naturhistoriske Museum.

Klimaet forandrer sig, og verden over kan forskere konstatere, at klodens biodiversitet er i kraftig tilbagegang. Dyr, planter og andre organismer uddør i stort omfang, og derfor har naturhistoriske museer og deres samlinger, også i digital form, aldrig været vigtigere.

- Vores naturhistoriske samlinger har altid gjort os klogere på, hvordan naturen er skruet sammen og har udviklet sig gennem Jordens historie. Ved at koordinere samlingerne og digitalisering af dem på tværs af landegrænserne, som DiSSCo skaber helt nye muligheder for, bliver det langt lettere for forskere at se mønstre og tegne komplekse billeder af, hvordan livet og klimaet på Jorden har forandret sig over tid og dermed også sige noget om, hvordan vi kan forvente at naturen og klimaet vil udvikle sig i fremtiden, siger professor og samlingschef Nikolaj Scharff fra Statens Naturhistoriske Museum.

Game-changer

Forskning i biodiversitet, miljø- og klimaforandringer er i stigende grad afhængig af, at forskerne har adgang til store datamængder, og derfor bliver DiSSCo en game-changer for forskningsmiljøet.

- Samarbejdet i DiSSCo skaber en helt ny europæisk forskningsinfrastruktur, hvor fysisk og digital adgang til 1,5 milliarder genstande vil blive langt lettere. DiSSCo vil derudover styrke netværket af ekspertise på de deltagende museer samt uddannelsen af ny eksperter. Alt dette giver muligheder for storstilede forskningsprojekter inden for bio- og geodiversitet og vil forandre den måde, vi forholder os til de klimatiske og miljømæssige udfordringer, vi lige nu står overfor, siger professor og museumsdirektør Peter C. Kjærgaard fra Statens Naturhistoriske Museum og tilføjer:

- DiSSCo kobler de seneste årtiers teknologiske fremskridt sammen med vores naturhistoriske samlinger, der rækker flere hundrede år tilbage i tiden. Det kan hjælpe os med at bane vej til en bæredygtig fremtid for både mennesker og naturen.