3. april 2018

Flytning og fældning af træer

FORBEREDELSER

Som et led i forberedelserne til etablering af det nye museum og opførsel af nye drivhuse i Botanisk Have er det nødvendigt at flytte og fælde en række træer i haven. De relativt få træer, der fældes, bliver enten opformeret elles, hvis deres videnskabelige værdi er beskeden (typisk fordi vi ikke kender deres oprindelse) helt fjernet. De træer, der har stor videnskabelig værdi, flyttes omhyggeligt til et andet sted i Botanisk Have.

Foto: Birgitte Rubæk.

Foto: Birgitte Rubæk.

Det nye museum forventes at stå færdigt i 2022. Her bliver det muligt at studere både kæmpe hvalskeletter, eksotiske planter, sjældne meteoritter og hilse på museets kæmpedinosaur Misty. Botanisk Have bliver samtidig en helt central brik i den fremtidige museumsoplevelse.

Læs mere om det nye museum her.