5. marts 2018

Christina Lynggaard modtager EliteForsk-rejsestipendium

studieophold

Et EliteForsk-rejsestipendium er på 200.000 kr. og skal bidrage til, at meget talentfulde ph.d.-studerende kan få længerevarende studieophold ved de allerbedste forskningsmiljøer i verden. Der uddeles op til 20 EliteForsk-rejsestipendier årligt. Blandt årets modtagere af et EliteForsk-rejsestipendium var Ph.d.-studerende Christina Lynggaard fra Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.

Christina Lynggaards forskningsprojekt fokuserer på tarmbakterier hos igler. Målet er at bruge metagenomiske DNA-analyser til at kortlægge de bakterier, der findes i forskellige iglearters tarmsystemer og undersøge bakteriernes rolle i iglers optagelse af næringsstoffer.

- I mit studie indgår iglearter fra Mexico, der lever i meget forskellige habitater – både landlevende igler og igler, som lever i saltvand og ferskvand. Derudover har de meget forskellige diæter; fra små hvirvelløse dyr og kropvæsker fra hvirvelløse dyr til den nok mest almenkendte diæt hos igler, nemlig blod, siger Christina Lynggaard og fortsætter:  

- I mit ph.d.-projekt bruger jeg metagenomiske analyser til at kortlægge tarmbakterierne hos disse iglearter i forskellige habitater og med forskellige diæter. Dermed kan jeg undersøge evolutionen af tarmflora og dens rolle i næringsstofoptag, hvilket måske kan bidrage til forståelsen af vores egen tarmflora.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium?

- Det betyder rigtig meget. Det er væsentligt for mit projekt, at jeg kan indsamle et stort udvalg af igler fra Mexico. Rejsestipendiet sikrer, at jeg får de rigtige prøver til mit projekt. Derudover giver rejsestipendiet mig mulighed for at besøge professor Douglas Yu på University of East Anglia i England. Sådan et forskningsophold vil hæve kvaliteten af mit forskningsprojekt og vil også give mig muligheden for at etablere et akademisk forhold til internationale ekspertgrupper, slutter Christina Lynggaard