1. november 2018

Statens Naturhistoriske Museum får nyt organisatorisk ståsted

Sammenlægning

Statens Naturhistoriske Museum fusionerer med Biologisk Institut på Københavns Universitet. Det sker dels for at fremtidssikre museet som det danske hovedmuseum for naturhistorie, dels for at sikre de stærke faglige forskningsmiljøer, som huses på museet.

Rektor ved Københavns Universitet har, efter indstilling fra dekanen på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, besluttet at lægge Statens Naturhistoriske Museum sammen med Biologisk Institut. Arbejdet med at gennemføre fusionen går i gang med det samme og forventes at være gennemført medio 2019.

”Det særlige for Københavns Universitet er, at vi skal leve op til både universitetsloven og museumsloven. Vi skal levere undervisning, forskning og udstillinger i topklasse og samtidig bevare museets samlinger. Med fusionen af Statens Naturhistoriske Museum og Biologisk Institut står vi bedst muligt i forhold til at udvikle et nyt moderne museum, sikre økonomien og bringe museets forskere i spil i forhold til undervisning af studerende,” siger Henrik C. Wegener, rektor for Københavns Universitet.

Forskere og museum under én ledelse
Der er to grunde til, at universitetet har truffet denne beslutning, fremhæver John Renner Hansen, dekan for Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

”Vi fremtidssikrer museet som det danske hovedmuseum for naturhistorien, herunder de unikke og internationalt anerkendte samlinger. Det sker ved at skabe en bæredygtig organisation og økonomi for museet. Samtidigt ønsker vi at samle og styrke forskningsmiljøerne under én faglig ledelse. Det har været et overordnet krav, at vi bevarer den tætte kontakt mellem forskere og museet til gavn for såvel samlinger som museets udstillingsaktivitet. Gennem en samlet ledelse styrker vi også uddannelserne, som ukompliceret fremover kan trække på flere stærke undervisere.”

Statens Naturhistoriske Museum har i de senere år haft et betydeligt underskud. Det skyldes dels, at selve museumsdriften er dyrere end indtægterne, dels at de eksterne bevillinger ikke har kunnet dække alle omkostningerne til den meget højtprofilerede forskningsaktivitet.

Flere penge afsat til museet
”I forbindelse med fusionen gives et økonomisk løft af fakultetets bevilling til driften af museet. Trods det ekstra tilskud undgår vi ikke at skulle reducere staben på museet. Hvor mange der i sidste ende skal afskediges afhænger af, hvordan et forløb med tilbud om frivillig fratrædelse, pension og andet falder ud. Det er en proces, som vi skal drøfte med det lokale samarbejdsudvalg på museet,” siger John Renner Hansen.

Museet vil efter fusionen være en enhed med egen ledelse og budget, men med reference til institutlederen på Biologisk Institut. Museet skal fortsat være bindeled mellem den naturvidenskabelige forskning og den brede offentlighed. Museet vil derfor fortsat trække på den viden, der skabes på hele Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og på resten af Københavns Universitet.

Forskningsgrupperne vil fremover være en del af Biologisk Institut, men i forhold til det daglige forskningsarbejde vil de ikke opleve store forandringer. Forskningsgrupperne forbliver fysisk, hvor de er i dag og vil fortsat have adgang til både museets samlinger og til de forskningsfaciliteter, som de bruger i dag.